Stwierdzanie zgonu przez zespoły ratownictwa medycznego - co warto wiedzieć? - Pro-Medic

Stwierdzanie zgonu przez zespoły ratownictwa medycznego – co warto wiedzieć?

Jak udzielać Pierwszej Pomocy
1 lipca, 2023
Kurs pierwszej pomocy online dla pracowników
13 lipca, 2023

Od 22 czerwca 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która wprowadza możliwość stwierdzania zgonu przez kierowników zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) w sytuacjach, gdy zgon nastąpił w trakcie akcji medycznej. Jest to istotna zmiana, która ma na celu usprawnić procedury i zapewnić godne pożegnanie osobom zmarłym i ich bliskim. Co jednak należy wiedzieć o stwierdzaniu zgonu przez ZRM i jakie są jego medyczne i prawne aspekty?

Kto może stwierdzić zgon?

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgon może stwierdzić:

 • lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie albo
 • kierownik ZRM, jeżeli zgon nastąpił w trakcie akcji medycznej, o której mowa w art. 41 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kierownikiem ZRM może być lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Kierownik ZRM jest odpowiedzialny za kierowanie akcją medyczną i podejmowanie decyzji dotyczących udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jak stwierdzić zgon?

Stwierdzenie zgonu przez kierownika ZRM polega na sprawdzeniu braku czynności życiowych u osoby, która nie reaguje na bodźce i nie wykazuje oznak życia. Do tego celu należy użyć sprzętu diagnostycznego, takiego jak pulsoksymetr, ciśnieniomierz, elektrokardiograf lub defibrylator. Stwierdzenie zgonu powinno być dokonane po upływie co najmniej 20 minut od rozpoczęcia akcji medycznej, chyba że występują tzw. znaki pewne śmierci, takie jak:

 • sztywność zwłok
 • plamy opadowe
 • rozpad tkanek
 • obrażenia niezgodne z życiem

Stwierdzenie zgonu powinno być udokumentowane w formie karty zgonu, która jest ważnym dokumentem prawnym i medycznym. Karta zgonu zawiera dane osobowe osoby zmarłej, datę i godzinę stwierdzenia zgonu, przyczynę i okoliczności śmierci oraz dane kierownika ZRM. Karta zgonu powinna być podpisana przez kierownika ZRM i przekazana organowi stanu cywilnego lub prokuratorowi, w zależności od sytuacji.

Jakie są korzyści ze stwierdzania zgonu przez ZRM?

Stwierdzanie zgonu przez ZRM ma na celu usprawnić procedury i zapewnić godne pożegnanie osobom zmarłym i ich bliskim. Dzięki temu:

 • zmniejsza się czas oczekiwania na przyjazd lekarza do stwierdzenia zgonu
 • unika się niepotrzebnego transportu zwłok do szpitala lub prosektorium
 • umożliwia się szybsze wydanie aktu zgonu i zaświadczenia lekarskiego
 • ułatwia się organizację pogrzebu lub kremacji
 • ogranicza się ryzyko błędów lub nadużyć przy stwierdzaniu zgonu
 • wzrasta zaufanie społeczne do systemu ratownictwa medycznego

Jak się przygotować do stwierdzania zgonu przez ZRM?

Stwierdzanie zgonu przez ZRM wymaga odpowiedniego przygotowania i szkolenia kierowników ZRM, którzy będą pełnić tę rolę. Szkolenie powinno obejmować zarówno aspekty medyczne, jak i prawne stwierdzania zgonu, takie jak:

 • historia i definicje zgonu
 • proces umierania i znamiona pośmiertne
 • stwierdzanie zgonu w warunkach pozaszpitalnych
 • funkcja “koronera” i jego kompetencje
 • karta zgonu i jej wypełnianie
 • identyfikacja osoby zmarłej
 • przykłady błędów i problemów przy stwierdzaniu zgonu
 • czas zgonu i jego określanie
 • wybrane aspekty oględzin miejsca ujawnienia i zwłok

Szkolenie powinno być prowadzone przez specjalistów z zakresu medycyny sądowej, ratownictwa medycznego i prawa. Szkolenie powinno być również uzupełnione o ćwiczenia praktyczne na sali sekcyjnej lub symulatorze, gdzie można zapoznać się z badaniem zmian pośmiertnych i wystawianiem karty zgonu.

Nowe przepisy, które weszły w życie 22 czerwca 2023 r., przynoszą istotne zmiany dla środowiska medycznego. Dzięki nim kierownik zespołu ratownictwa oraz pielęgniarka systemu mają prawo stwierdzić zgon podczas akcji medycznej. Czy jesteś gotów na te zmiany? Zadbaj o swoją wiedzę i kompetencje dzięki naszemu kursowi online. Nie ograniczaj się terminami ani lokalizacjami - ucz się w dowolnym miejscu, o dowolnej porze i na dowolnym urządzeniu.

W trakcie kursu zapoznasz się z kluczowymi przepisami prawa dotyczącymi stwierdzania zgonu, dowiesz się jak prawidłowo wypełnić kartę zgonu i jakie błędy unikać. Wiedza teoretyczna podparta zostanie praktycznymi aspektami z perspektywy ratownika medycznego i pielęgniarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *