Pro-Medic zajmuje się szkoleniem wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie całego Lublina. Nasi profesjonalni szkoleniowcy wyposażą każdego pracownika w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dzięki nim wszyscy uczestnicy szkolenia BHP będą w stanie odpowiednio zareagować w przypadku, gdy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nie będą przestrzegane na stanowisku przez nich zajmowanym.

Ofertę szkoleń z BHP adresujemy do wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych i inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie BHP dla pracowników Lublin

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom bez względu na wykonywane przez nich czynności i stanowisko pracy należy do pracodawcy. Nasza oferta obejmuje wstępne szkolenie BHP oraz okresowe szkolenie BHP pracowników na terenie Lublina. Pierwszy typ szkoleń przeznaczony jest dla pracowników, którzy dopiero podejmują pracę. Natomiast szkolenie okresowe obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych na stałe a częstotliwość ich odbycia zależy od rodzaju wykonywanej pracy.

Szkolenie BHP dla firm Lublin

Pro-Medic organizuje również grupowe szkolenia z zakresu BHP dla pracowników firm i instytucji funkcjonujących na terenie całego Lublina. Dzięki naszym szkoleniowcom możliwe jest odbycie kursu przez grupę pracowników, które skoncentrowane jest na konkretnym stanowisku pracy przez nich wykonywanej.

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmie każdy z uczestników szkolenia BHP zyska wymagana wiedzę i umiejętności dotyczące przestrzegania i egzekwowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauczy się minimalizować zagrożenia własnego życia i zdrowia podczas jej wykonywania.

BHP dla szkół Lublin

Wszyscy nauczyciele i pracownicy oświaty wykonujący swój zawód  zobligowani  są do odbycia szkolenia z zakresu BHP co 5 lat. Obowiązek dbania o stan techniczny budynku szkoły oraz jej terenu należy zarówno do dyrektora, jak i innych pracowników ośrodków wychowawczych. Dzięki szkoleniom dla szkół prowadzonych na terenie Lublina wszyscy pracownicy oświaty nauczą się przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy podczas lekcji, dyżurów i spotkań z rodzicami. Dzięki szkoleniu BHP nauczą się odpowiednio reagować na sytuacje zagrożenia życia i zdrowia dzieci i innych współpracowników oraz odpowiednio im przeciwdziałać.

Kurs BHP Lublin

Bez zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP żaden pracownik nie może podjąć pracy na wyuczonym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na tego typu szkolenie, jednakże to w gestii pracownika leży poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny wykonywanej przez niego pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności podczas szkolenia BHP jest podstawą ochrony własnego życia i zdrowia podczas pracy oraz reagowania na łamanie przepisów związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy na danym stanowisku.