Pro-Medic prowadzi szkolenia BHP dla wszystkich pracowników w Kielcach. Zespól profesjonalistów przeszkoli uczestników szkolenia w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństw i higieny pracy potrzebnych do wykonywania zawodu na określonym stanowisku pracy. Dzięki szkoleniu każdy uczestnik uzyska zaświadczenie potwierdzające jego wiedzę i kompetencje chroniące jego życie i zdrowie podczas wykonywania czynności wynikających z charakteru zajmowanego stanowiska pracy.

Szkolenie z zakresu BHP skierowane jest do wszystkich pracodawców, którzy chcą przeszkolić zarówno nowo przyjętych pracowników, pracowników administracyjnych, biurowych, inżynieryjnych, technicznych oraz pracowników nimi kierujących.

Szkolenie BHP dla pracowników Kielce

Obowiązkiem prawnym pracodawcy jest taka organizacja stanowiska pracy wszystkim swoim pracowników, która gwarantuje im bezpieczeństwo i higienę pracy. Dla nowo przyjętych pracowników przeznaczone jest wstępne szkolenie z zakresu BHP. Natomiast dla wszystkich pozostałych pracowników zatrudnionych na stałe przeprowadzamy okresowe szkolenia BHP, których powtarzalność zależy od rodzaju i charakteru wykonywanej przez nich pracy.

Szkolenie BHP dla firm Kielce

Ofertę szkoleń z zakresu BHP kierujemy do wszystkich pracowników firm oraz instytucji działających na terenie Kielc. Dla nich organizujemy grupowe szkolenia BHP na terenie zakładu pracy pod okiem naszych profesjonalnych szkoleniowców. Dzięki ich doświadczeniu i wieloletniej pracy szkoleniowej każdy z uczestników szkolenia BHP będzie mógł zapoznać się przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na danym stanowisku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ukształtują u kursantów odpowiednie zachowania i postawy służące ogólnemu dobru pracowników i pracodawców danego zakładu pracy.

BHP dla szkół Kielce

Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbywane regularnie co 5 lat jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli czynnych zawodowo oraz innych pracowników oświaty. Wszelkie zaniedbania dotyczące stanu technicznego budynku szkoły oraz jej terenu mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia dzieci i młodzieży, za co grozi utrata prawa do wykonywania zawodu oraz sprawa karna. Wiedzę, o tym jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć lekcyjnych lub dyżurów zyskają wszyscy pracownicy oświaty na terenie Kielc dzięki naszym profesjonalnym szkoleniowcom Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia BHP dla szkół nauczy się reagować na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu dzieci i młodzieży, a także podejmować odpowiednie działania prewencyjne.

Kurs BHP Kielce

Kurs BHP w Kielcach zaadresowany jest do wszystkich osób, które zobligowane są przez pracodawcę do jego odbycia. Dzięki naszym profesjonalnym szkoleniowcom każdy pracownik będzie mógł zapoznać się z fundamentalnymi zasadami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem i higieną obowiązującymi w miejscu wykonywanej przez nich pracy. Szkolenie BHP jest niezwykle istotne z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika, ponieważ minimalizuje niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia pracownika w czasie wykonywania przez niego czynności. To także zabezpieczenie prawne pracownika w sytuacji, gdy zasady i przepisy BHP zostaną naruszone.