Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

  • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
  • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  • Alarmowanie służb ratowniczych
  • Praktyczne aspekty ewakuacji
  • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
  • Zasady postępowania podczas pożaru
  • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
  • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
  • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

Pro-Medic oferuje profesjonalne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, którego celem jest nauka skutecznego gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
Dysponujemy sprzętem, który pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji, między innymi korytarz ewakuacyjny czy symulator pożarów, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaprezentować różne rodzaje pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów.
Uczestnicy szkolenia mogą poczuć temperaturę płomieni i przekonać się jak trudne jest poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu.
Jednodniowy kurs trwa około trzech godzin.
Do przeprowadzenia szkolenia potrzebujemy niewielkiego terenu, np. parkingu czy trawnika. Sprzęt, z którym przyjeżdżamy do Państwa firmy jest w pełni bezpieczny i ekologiczny.
Szkolenie rozpoczyna się od zaprezentowania podręcznego sprzętu gaśniczego i sposobów posługiwania się nim. Następnie każdy uczestnik przechodzi przez zadymiony korytarz, odnajduje gaśnicę, wychodzi z nią na zewnątrz i gasi płonący kosz na śmieci.
Symulator pożarów jest wszechstronnym urządzeniem, który w bezpieczny sposób pozwala zaprezentować pożar chociażby wyżej wymienionego kosza, monitora czy rozdzielni elektrycznej.
Uczestnicy szkolenia nie muszą używać ubrań ochronnych, a miejsce, w którym odbywają się ćwiczenia pozostawiamy bez zanieczyszczeń.