Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

  • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
  • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  • Alarmowanie służb ratowniczych
  • Praktyczne aspekty ewakuacji
  • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
  • Zasady postępowania podczas pożaru
  • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
  • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
  • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

 

 

Pro-Medic przeprowadza profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podczas którego nauczamy bezpiecznego i skutecznego gaszenia pożaru z pomocą dostępnego sprzętu gaśniczego.

Za pomocą specjalistycznego sprzętu jesteśmy w stanie zainscenizować prawdziwe zagrożenie związane z pożarem oraz pożar powstały na skutek zapalenia ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego szkolenia jego uczestnicy na własnej skórze mogą poczuć gorąc płomieni oraz oswoić się z trudną sztuką poruszania się w zadymionym pomieszczeniu.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzamy na terenie parkingu lub trawnika z użyciem sprzętu całkowicie bezpiecznego i ekologicznego, dzięki czemu teren ćwiczeń nie pozostaje zanieczyszczony.

Szkolenie PPOŻ dla pracowników Biała Podlaska

Pracodawca ustawowo zobowiązany jest do przeszkolenia nowo zatrudnionego pracownika z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie wstępne obejmować powinno między innymi naukę obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego takiego jak gaśnica, czy koc gaśniczy, ale także hydranty wewnętrzne (jeśli są one zainstalowane na terenie zakładu). Ponadto pracodawca powinien wyznaczyć pracowników, którzy zobowiązani będą do ewentualnego przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w firmie podczas zagrożenia pożarowego.

Szkolenie PPOŻ dla firm Biała Podlaska

Stanowisko pracy nie raz stanowi zagrożenie pożarowe na przykład w rozlewni farb palnych, czy przy parku maszynowym.
Oferujemy kompleksowe szkolenie przeciwpożarowe, które zorganizujemy na terenie Państwa firmy. Wystarczy kilka metrów kwadratowych chodnika, podjazdu, czy trawnika. Nasze Kursy PPOŻ skupiają się na panujących w zakładzie warunkach, to znaczy dostosowujemy szkolenie do planu budynku, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zainstalowanych systemów ochrony przeciwpożarowej, a także nauczamy jak sprawnie obsłużyć podręczny sprzęt przeciwpożarowy jak koce gaśnicze, czy gaśnice.

Szkolenie PPOŻ dla szkół Biała Podlaska

Szkolenie uwzględniając specyfikę placówki oraz zainstalowane systemy ochrony przeciwpożarowej naucza jak sprawnie nauczyciele oraz inny personel wyznaczony przez dyrekcję powinni postępować w sytuacji zagrożenia pożarowego oraz na wypadek konieczności ewakuacji szkoły.

Szkolenie PPOŻ Biała Podlaska

Zagrożenie pożarowe może nastąpić w każdym miejscu. Dlatego nasza oferta na Kurs PPOŻ skierowane jest również dla osób prywatnych mieszkających w Białej Podlaskiej i okolicy. Umiejętność sprawnej obsługi podręcznego sprzętu ochrony przeciwpożarowej jak gaśnice przyda się zarówno w pracy, jak i domu.