Pierwsza Pomoc Rzeszów

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny – rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn – skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  – zasłabnięcie i omdlenie
  – zawał mięśnia sercowego
  – udar mózgu
  – cukrzyca
  – epilepsja
  – zadławienie
  – podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
 

 

  Pro-Medic zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy na terenie Rzeszpwa

Tematyka kursu porusza zagadnienia związane z metodami udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia oraz kształtuję postawę odpowiedzialności za życie drugiego człowieka.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego kursu każdy uczestnik zapozna się z teorią i praktyką ratowania ludzkiego życia, obejmująca symulacje, analizę scenariuszy oraz pozoracje. Wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają się na wysokiej jakości sprzęcie stosowanym przez służby ratownicze.

Każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy otrzyma imienne zaświadczenie o odbyciu kursu zgodny z przepisami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Rzeszów

W każdym zakładzie pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za organizację i utrzymanie punktu, w którym będzie znajdowała się zakładowa apteczka. Jednak apteczka nie rozwiązuje problemu jaki może powstać podczas nagłego wypadku jednego z pracowników.
Dlatego oferujemy Państwu kurs pierwszej pomocy, który nauczy jak szybko i skutecznie udzielić pomocy w sytuacji losowego zdarzenia.
Kurs dopasowujemy do środowiska firmy, to znaczy możliwych do zaistnienia przykrych wypadków.

Pierwsza pomoc dla firm Rzeszów

Każdy pracodawca dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników powinien zapewnić im profesjonalne przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Prewencja może owocować utrzymaniem produkcji i wywiązaniem się z terminów.
Oferujemy grupowe szkolenia dla pracowników firm i instytucji na terenie całego Rzeszowa i okolic.

Pierwsza pomoc dla szkół Rzeszów

Na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia odnośnie przeszkolenia pracowników oświaty, każdy pracownik szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracyjni, czy personel sprzątający musi odbyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Odpowiedzialność jaka spoczywa na pracownikach placówek oświaty jest ogromna. Codzienna opieka nad dziećmi determinuje do konieczności przyswojenia wiedzy i umiejętności, które mogą ważyć na zdrowiu i życiu uczniów na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
Oferowane przez naszą firmę szkolenia pierwszej pomocy nauczą Państwa jak zdecydowanie i skutecznie postępować w nagłych wypadkach.

Kurs pierwszej pomocy Rzeszów

Udzielanie pierwszej pomocy to nie tylko nasz moralny, ale również prawny obowiązek. Nie udzielenie pomocy jako świadek wypadku możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej w maksymalnym wymiarze 3 lat pozbawienia wolności.
Pomijając aspekt prawny - społeczeństwo ma potrzebę życia w powszechnym stanie bezpieczeństwa, a to poniekąd zapewniają nasze szkolenia pierwszej pomocy. Zgłębienie procedur udzielania pierwszej pomocy zdecydowanie przyczyni się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa wśród otaczających nas rodziny i przyjaciół.

Kurs pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która skraca czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online