Pro-Medic prowadzi profesjonalne kursy z zakresu BHP na terenie całego Lipska. Dzięki szkoleniu BHP każdy uczestnik zdobędzie wiedzę i kompetencję odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne do wykonywania swojej pracy. Kurs przygotuje również każdego pracownika do odpowiedniego i skutecznego reagowania w sytuacja łamania zasad i przepisów BHP, które mogą zagrozić jego zdrowiu i życiu.

Profesjonalne szkolenie BHP skierowane jest do wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, pracowników administracyjno-biurowych i inżynieryjno-technicznych, a także osób zarządzających pracownikami w danej firmie.

Szkolenie BHP dla pracowników Lipsko

W świetle prawa każdy pracodawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy każdego pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków. Wstępne szkolenie BHP skierowane jest dla wszystkich pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę na określonym stanowisku. Z kolei okresowe szkolenie BHP przeznaczone jest dla osób, które na stałe są zatrudnione w danym zakładzie pracy,a ich wiedza z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy wymaga powtórzenia. W zależności od szkodliwości i zagrożeń wynikających z z zakresu obowiązków i stanowiska pracy częstotliwość okresowego szkolenia BHP waha się od 1 roku do 6 lat.

Szkolenie BHP dla firm Lipsko

Zakład pracy, który chce grupowo przeszkolić swoich pracowników w zakresie BHP może skorzystać z tego rodzaju kursów prowadzonych dla firm i instytucji na terenie całego Lipska. Nasza profesjonalna grupa szkoleniowa dotrze na miejsce zakładu, w którym ma odbyć się szkolenie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Pro-Medic opracował optymalne rozwiązania szkoleniowe, które w przystępny sposób łączą wiedzę z zakresu BHP oraz środki jej przekazu.

BHP dla szkół Lipsko

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest odbycie szkolenia BHP co 5 lat, na które zostaje skierowany przez dyrektora danej placówki oświatowej. Dzięki szkoleniu nauczyciel zdobędzie wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pełnienia dyżurów oraz od rozpoczęcia do końca prowadzenia lekcji. Zdobyte umiejętności pozwolą trafnie rozpoznać warunki panujące w sali lekcyjnej oraz na terenie całego budynku, by maksymalnie wyeliminować zagrożenie zdrowia i życia dzieci oraz swoje.

Kurs BHP Lipsko

Według przepisów każdy pracownik jest zobowiązany do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W innym przypadku nie może jej wykonywać. Szkolenie BHP jest niezwykle ważne dla każdego pracownika, ponieważ dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia pozna on zagrożenia wynikające z charakteru wykonywanej pracy oraz nauczy się przestrzegać zasad chroniących jego zdrowie i życie. Wiedza ta pomoże również odpowiednio reagować w przypadku, gdy przepisy BHP na stanowisku jego pracy są rażąco łamane.