Pro-Medic zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń BHP na terenie Puław. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności związanych z przepisami BHP danego stanowiska pracy. Uczestnik kursu dodatkowo nauczy się odpowiednio reagować w przypadku, gdy dojdzie do sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia.

Szkolenie BHP przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno-biurowych.

Szkolenie BHP dla pracowników Puławy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakres tego obowiązku należy przeprowadzenie zarówno wstępnego szkolenia dla nowo przyjętych pracowników, jak i szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stałe przez określony okres czasu. Częstotliwość szkolenia zależy głownie od szkodliwości czynników wpływających na zdrowie oraz wskaźnik wypadkowości.

Szkolenie BHP dla firm Puławy

Najlepszym rozwiązaniem dla firm i instytucji jest wynajęcie zewnętrznej firmy zajmującej się profesjonalnym przeprowadzeniem szkoleń z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi profesjonalni szkoleniowcy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu BHP, dzięki czemu wypracowali metody przekazywania sporej dawki wiedzy w przystępny sposób.

BHP dla szkół Puławy

Obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej jest zadbanie o stan techniczny budynku oraz terenu szkoły. Jednakże to na nauczycielach spoczywa obowiązek egzekwowania i dbania o przestrzeganie zasad BHP zarówno przed rozpoczęciem lekcji, w trakcie jej trwania oraz podczas pełnionego dyżuru w czasie przerwy. Nauczyciel powinien też umieć ocenić stan techniczny sali oraz odmówić podjęcia lekcji jeśli stan ten nie spełnia wymogów BHP. Jego obowiązkiem jest też natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenie życia i zdrowia dziecka.

Kurs BHP Puławy

Kurs BHP jest przeznaczony dla każdego nowo przyjętego pracownika. Brak zaświadczenia o jego odbyciu nie pozwala zatrudnić pracownika na konkretnym stanowisku. Warto tez pamiętać o tym, że szkolenie BHP powinno odbywać się w godzinach pracy, a wszelkie koszta pokrywa osoba kierująca pracownika na to szkolenie, czyli pracodawca. Szkolenie BHP pomoże pracownikowi poznać zagrożenia wynikające ze stanowiska pracy oraz zadać o własne bezpieczeństwo i higienę pracy i odpowiednio reagować jeśli nie przepisy BHP nie są przestrzegane.