Pro-Medic zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń z zakresu BHP na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Założeniem tego szkolenie jest wyposażenie każdego uczestnika w niezbędna wiedzę oraz umiejętności dotyczące zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy. Dodatkowo szkolenie BHP ukształtuje w pracownikach odpowiednią postawę oraz metody reakcji w odpowiedzi na łamanie przepisów BHP, które mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.

Szkolenie BHP przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno-biurowych.

Szkolenie BHP dla pracowników Ostrowiec Świętokrzyski

Do obowiązków każdego pracodawcy należy organizacja miejsca pracy wszystkich pracowników w sposób bezpieczny w higienicznych warunkach pracy. O tym, jakie prawa i obowiązki przysługują nowo zatrudnionym pracownikom dowiedzą się uczestnicy wstępnego szkolenia BHP. Z kolei okresowe szkolenie BHP przeznaczone jest dla pracowników, którzy podczas stażu pracy muszą powtórzyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oni też powinni zostać skierowani na szkolenie BHP w odstępie czasu, określonym w przepisach dotyczących wykonywanego przez nich zawodu.

Szkolenie BHP dla firm Ostrowiec Świętokrzyski

Nasz profesjonalny zespół szkoleniowy przeprowadza grupowe szkolenia BHP dla firm i instytucji na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Nasz doświadczony zespół wyposaży wszystkich uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonywania konkretnego zawodu. Dzięki temu pracownicy zminimalizują zagrożenia zdrowia i życia podczas pracy oraz nauczą się reagowania na łamanie zasad BHP zarówno przez pracodawców, jak i innych pracowników.

BHP dla szkół Ostrowiec Świętokrzyski

Wspólnym obowiązkiem dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników oświaty jest zadbanie o bezpieczeństwo swoje oraz dzieci i młodzieży przebywających na terenie szkoły. Szkolenie BHP prowadzone dla pracowników szkół na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego nauczy kursantów jak dbać o stan techniczny budynku szkoły oraz jej terenu oraz w jaki sposób zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo i higienę pracy. Dodatkowo każdy nauczyciel i pracownik oświaty zdobędzie umiejętności służące prawidłowemu reagowaniu na rażące łamanie zasad BHP, które mogą stworzyć sytuacje zagrożenia życia i zdrowia podopiecznych.

Kurs BHP Ostrowiec Świętokrzyski

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie każdego pracownika na odpowiednie dla niego szkolenie z zakresu BHP. W przypadku, gdy pracownik nie posiada zaświadczenia o odbyciu takiego szkolenia wykonywanie przez niego pracy na danym stanowisku jest równoznaczne z łamaniem prawa. Dzięki szkoleniu BHP wszyscy uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo i higienę wykonywanej przez nich pracy oraz poznają swoje prawa w przypadku, gdy zasady te nie są przestrzegane przez pracodawcę.