Szkolenia Przeciwpożarowe

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program:

  • Aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej
  • Przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im
  • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  • Alarmowanie służb ratowniczych
  • Praktyczne aspekty ewakuacji
  • Zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
  • Zasady postępowania podczas pożaru
  • Obsługa gaśnic i innych urządzeń ppoż. w zakładzie pracy
  • Ćwiczenia gaszenia różnych rodzajów pożarów ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów na symulatorze pożaru
  • Ćwiczenia w tunelu ewakuacyjnym
Część teoretyczna szkolenia ograniczona jest do niezbędnego minimum
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia z użyciem w pełni bezpiecznego dla kursantów i środowiska symulatora pożarów
Wymagane miejsce do przeprowadzenia szkolenia praktycznego to przyzakładowy parking, chodnik lub trawnik
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia przeciwpożarowego

 

Pro-Medic specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń PPOŻ na terenie Kielc. Głównym założeniem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z zagrożeniami życia i zdrowia w trakcie pożaru. Całość kursu dotyczy zasad bezpiecznej ewakuacji z miejsc zagrożonych pożarem oraz reagowaniem na pożar z wykorzystaniem sprzętu przeciwpożarowego.

Pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców oraz specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego odwzorujemy prawdziwe sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym oraz prezentujemy rodzaje pożarów ze względu na czynniki jego powstania tj. zapalenie się ciał stałych, cieczy, gazów i tłuszczów.

W trakcie jednodniowego szkolenia ćwiczymy z uczestnikami m.in.: korytarz ewakuacyjny oraz symulatory pożarów, dzięki którym poznają oni zasady poruszania się w pomieszczeniach ogarniętych pożarem.

Nasze szkolenia PPOŻ przeprowadzamy z wykorzystaniem specjalistycznego i w pełni ekologicznego sprzętu pożarowego. Dzięki temu przyzakładowe tereny, na których odbywają się ćwiczenia pozostają nienaruszone.

Szkolenie PPOŻ dla pracowników Kielce

Wszyscy nowo przyjęci pracownicy podlegają obowiązkowi odbycia szkolenia PPOŻ, na które kieruje ich pracodawca. Wstępne szkolenie PPOŻ dla pracowników obejmuję zapoznanie się z zagrożeniami pożarowymi na wykonywanym stanowisku pracy, obsługę gaśnic przeciwpożarowych oraz zapoznanie się z planem ewakuacji. Dodatkowo przeprowadzamy rozszerzone szkolenie PPOŻ dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do zarządzania całym systemem przeciwpożarowym w zakładzie pracy oraz odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w oczekiwaniu na przybycie odpowiednich służb ratowniczych.

Szkolenie PPOŻ dla firm Kielce

Na terenie Kielc organizujemy grupowe szkolenie dla pracowników firm i instytucji. Nasza wyspecjalizowana grupa szkoleniowa wraz ze sprzętem przyjeżdża na teren firmy lub instytucji, dzięki czemu pracodawcy nie muszą organizować wyjazdu pracowników do ośrodków szkoleniowych. Uczestnicy kursu będą mogli samodzielnie przećwiczyć metody skutecznego reagowania w przypadku zagrożenia pożarem w na terenie zakładu pracy.

Szkolenie PPOŻ dla szkół Kielce

Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy pracownicy szkół i ośrodków wychowawczych mają za zadanie przeprowadzić skuteczną i bezpieczną ewakuację dzieci i młodzieży z miejsc zagrożonych pożarem. Dzięki naszemu szkoleniu PPOŻ na terenie Lipska wszyscy pracownicy oświaty zapoznają się ze specyfiką budynku oraz bezpieczną i skuteczną obsługą sprzętu przeciwpożarowego.

Szkolenie PPOŻ Kielce

Szkolenie PPOŻ na terenie Kielc służy wykształceniu prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia związanych z pożarem. Wiedza z zakresu użytkowania sprzętu przeciwpożarowego, poruszania się po terenie ogarniętym pożarem oraz zasad stosowanych podczas ewakuacji przydadzą się każdemu nie tylko w miejscu pracy, ale także w domu i na ulicy.