Pierwsza Pomoc Radom

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy - uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny - rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn - skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  - zasłabnięcie i omdlenie
  - zawał mięśnia sercowego
  - udar mózgu
  - cukrzyca
  - epilepsja
  - zadławienie
  - podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

 

Pierwsza pomoc dla pracowników Radom

Pracodawca ma ustawowy obowiązek do wyznaczenia w swoim zakładzie pracy pracownika lub pracowników, którzy będą przeszkolenia oraz odpowiedzialni za realizowanie działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy innym pracownikom, którzy ulegli wypadkowi.
Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza w postaci miejsca z  zakładową apteczką, za której stan i wyposażenie odpowiedzialni będą wyżej wymienieni pracownicy. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników powinien być więc dopasowany do środowiska pracy.

Pierwsza pomoc dla firm Radom

Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie zakładu.
Mając na uwadze możliwość wystąpienia nieszczęśliwego wypadku na każdym stanowisku w firmie, wszyscy pracownicy powinni odbyć szkolenie, które skupiać się będzie na zasadach poprawnego udzielenia pomocy poszkodowanym.
Oferowany przez nas kurs pierwszej pomocy jesteśmy w stanie zrealizować w całym Radomiu i okolicy.

Pierwsza pomoc dla szkół Radom

Aktualne przepisy regulują obowiązki przeprowadzania kursów pierwszej pomocy na terenie placówek oświaty. W świetle prawa wszyscy pracownicy szkół tak jak nauczyciele, pedagodzy, personel sprzątający, czy administracja, mają obowiązek odbycia kursu pierwszej pomocy.
Nie od dziś wiadomo jak dużą odpowiedzialność nosi się na barkach opiekując się dziećmi. Dlatego tak ważne jest, aby każdy pracownik szkoły w sytuacji nagłego wypadku potrafił szybko i zdecydowanie podjąć skuteczną akcję ratowniczą.

Kurs pierwszej pomocy Radom

Każdy obywatel Polski zobowiązany jest do udzielania pierwszej pomocy będąc świadkiem wypadku.
Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat.
Oferowany przez nas kurs pierwszej pomocy daje Państwu wiedzę, której opanowanie pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie.
Społeczeństwo wymaga poczucia bezpieczeństwa, poniekąd jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby odbywać szkolenia pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy online z certyfikatem

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która skraca czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online