Szkolenia pierwszej pomocy Lublin - Pro-Medic

Szkolenia pierwszej pomocy Lublin

Pierwsza Pomoc Lublin

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy - uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny - rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn - skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  - zasłabnięcie i omdlenie
  - zawał mięśnia sercowego
  - udar mózgu
  - cukrzyca
  - epilepsja
  - zadławienie
  - podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
baner_kursy_online
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
Cena:
grupy - od 25 PLN
klienci indywidualni - 100 PLN

 

 

 

  Pro-Medic zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy na terenie Lublina.
Tematyka kursu ogniskuje się wokół wiedzy o metodach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia czyjegoś życia i zdrowia oraz ugruntowanie oczekiwanych postaw obywatelskich.

Jednodniowe szkolenie obejmuje szereg zagadnień teoretycznych i ćwiczeń praktycznych z pierwszej pomocy z wykorzystaniem symulacji i scenariuszy z użyciem najnowocześniejszego sprzętu szkoleniowego.

Każde szkolenie kończy się wręczeniem uczestnikowi imiennego zaświadczenia zgodnego z przepisami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Lublin

Obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do udzielania pomocy każdej osobie znajdującej się na terenie zakładu pracy, co związane jest ze skierowaniem go na specjalistyczne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. W zależności od wielkości firmy i ilości pracujących w niej pracowników wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni będą za udzielenie pierwszej pomocy oraz wyposażenie zakładowej apteczki.

Pierwsza pomoc dla firm Lublin

Oferujemy grupowe szkolenia dla pracowników firm i instytucji na terenie całego Lublina i okolic. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie firmy bądź instytucji. Najlepszym rozwiązaniem jest więc organizacja szkolenia grupowego na terenie zakładu. Nasza wyspecjalizowana grupa szkoleniowców wyposaży każdego pracownika w wiedzę i umiejętności niezbędne do reagowania i ratowania ludzkiego zdrowia i życia w sytuacji jego zagrożenia. Dzięki tego typu szkoleniu firma pokaże swój profesjonalizm oraz dbałość o dobre samopoczucie i zdrowie swoich pracowników.

Pierwsza pomoc dla szkół Lublin

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom i młodzieży na terenie placówek oświaty w całości należy do obowiązków nauczycieli. W związku z przepisami prawnymi od 2018 r obowiązek ten został rozszerzony również na innych pracowników szkół i ośrodków wychowawczych takich jak sprzątaczki, woźnych i kucharki. Dzięki naszym szkoleniom z pierwszej pomocy dla szkół Lublin wszyscy pracownicy oświaty zdobędą potrzebne umiejętności do reagowania w sytuacjach zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia i będą mogli w pełni wywiązać się ze swoich obowiązków.

Kurs pierwszej pomocy Lublin

Indywidualne i grupowe szkolenie z pierwszej pomocy na terenie Lublina to niepowtarzalna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To także ukształtowanie postawy obywatelskiej oraz przyczynienie się do podniesienia bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie. Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej to nie tylko obowiązek prawny. To także obowiązek etyczny, który każdego, kto potrafi reagować w przypadku zagrożenia czyjegoż życia i zdrowia czyni ważnym ogniwem w tzw. „łańcuchu życia”.

Kurs pierwszej pomocy online z certyfikatem

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to uznawana i nowoczesna forma kształcenia, która skraca czas, jaki trzeba poświęcić na przyswojenie niezbędnej wiedzy.

Kurs Pierwszej Pomocy Online z Certyfikatem dostępny na naszej platformie e-learningowej to zbiór zagadnień oparty na aktualnie obowiązujących procedurach Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.
Forma online to doskonała alternatywa dla szkoleń stacjonarnych, które wymagają od uczestników dyspozycyjności w określonym miejscu i czasie.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.
Ukończenie każdego z oferowanych kursów zapewnia BEZTERMINOWE, imienne zaświadczenie.
Zaświadczenie honorowane jest podczas składania podania o prace, czy jako aktualizacja kwalifikacji.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online