fbpx

Kurs PPOŻ – podstawowa wiedza

Dla kogo przewidziane są szkolenia BHP?
Sierpień 14, 2019
bhp wypadek przy pracy
Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy, czyli dlaczego warto zrobić szkolenie BHP
Grudzień 4, 2019

Podstawowym celem szkolenia PPOŻ jest ochrona życia i zdrowia pracownika oraz mienia i środowiska naturalnego przed pożarem lub klęską żywiołową. Dotyczy ono również zapobiegania powstawaniu pożarów w miejscu pracy oraz rozprzestrzenianiu się ognia na kolejne pomieszczenia i  inne obszary. Do przeprowadzenia szkolenia PPOŻ dla pracowników zobowiązany jest pracodawca. Jeśli dodatkowo pracodawca jest właścicielem budynku lub go wynajmuje ma on obowiązek wyposażyć budynek oraz jego teren w odpowiedni i sprawny sprzęt przeciwpożarowy oraz ratowniczy, a także dokonywać jego niezbędnych napraw i konserwacji. Dodatkowo ma on za zadanie zapewnić swoim pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie budynku możliwość bezpiecznej ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru oraz dostosować budynek do przeprowadzenia akcji służbom ratowniczym w razie takiej konieczności. Absolutną koniecznością ze strony pracodawcy w ramach szkolenia PPOŻ jest zaznajomienie wszystkich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz sposobami zachowania się w przypadku pożaru czy klęski żywiołowej.

Każdy pracownik, który rozpoczyna nową pracę powinien przejść szkolenie PPOŻ oraz dla własnego bezpieczeństwa wymagać takiego szkolenia od pracodawcy. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonemu szkoleniu PPOŻ każdy pracownik dowie się, co może wywoływać pożar i jak sobie z nim radzić w sposób, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia oraz zmniejszy straty, których może dokonać pożar.

Wyróżniamy trzy rodzaje szkoleń PPOŻ:

– wstępne, w których pracownicy powinni zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakładzie, w którym zaczynają pracę;

– podstawowe, czyli szkolenia które zapozna pracowników m.in.: z możliwościami wystąpienia pożaru na ich stanowisku pracy, obsługę gaśnicy czy postępowaniem, do którego jest zobligowany na wypadek wystąpienia pożaru;

– specjalistyczne, które jest przeznaczone dla osób, których obowiązkiem jest zadbanie o bezpieczeństwo miejsc szczególnie narażonych na rozprzestrzenienie się ognia lub pracowników, którzy na co dzień pracują z materiałami łatwopalnymi.

Szkolenia PPOŻ powinna przeprowadzać wyłącznie specjalnie wyszkolona do tego osoba. Może to być inspektor lub specjalista ochrony przeciwpożarowe PPOŻ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *