Pro-Medic oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Kurs przeznaczony jest dla osób prywatnych, a także firm i instytucji.
Zawiera przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu metod udzielania pierwszej pomocy, kształtuje właściwą postawę etyczną oraz poczucie odpowiedzialności za jakość świadczonej pomocy przy nagłych wypadkach.
Jest podzielony na część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne.
Jednodniowy kurs trwa około czterech godzin.
Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.


Czego nauczysz się na naszym szkoleniu pierwszej pomocy?

Zajęcia obejmują symulacje, analizy scenariuszy oraz pozoracje poprzedzone ciekawym wykładem teoretycznym. Ponadto każdy uczestnik szkolenia ma okazję ćwiczyć nowe umiejętności na wysokiej klasy nowoczesnym sprzęcie edukacyjnym, który stosują zawodowe służby ratownicze: fantomy reagujące na uciski i oddechy ratownicze, AED do nauki defibrylacji i wiele innych.


Korzyści z przeprowadzonego szkolenia to przede wszystkim nabycie wiedzy na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętność wykorzystania dostępnego na miejscu asortymentu medycznego.


 

 

Zakres tematyczny

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy - uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny - rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn - skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  - zasłabnięcie i omdlenie
  - zawał mięśnia sercowego
  - udar mózgu
  - cukrzyca
  - epilepsja
  - zadławienie
  - podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

 
Szkolenie pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online