Pierwsza Pomoc Stalowa Wola

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny – rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn – skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  – zasłabnięcie i omdlenie
  – zawał mięśnia sercowego
  – udar mózgu
  – cukrzyca
  – epilepsja
  – zadławienie
  – podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja

Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
 

 

  Pro-Medic zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy na terenie Stalowej Woli.

Tematyka kursu porusza zagadnienia związane z metodami udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia oraz kształtuję postawę odpowiedzialności za życie drugiego człowieka.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego kursu każdy uczestnik zapozna się z teorią i praktyką ratowania ludzkiego życia, obejmująca symulacje, analizę scenariuszy oraz pozoracje. Wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają się na wysokiej jakości sprzęcie stosowanym przez służby ratownicze.

Każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy otrzyma imienne zaświadczenie o odbyciu kursu zgodny z przepisami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Stalowa Wola

Na każdym stanowisku pracy jesteśmy narażeni na wystąpienie nagłego wypadku. Szybka i skuteczna pomoc zdecydowanie może przyczynić się do zachowania naszego zdrowia a nawet życia. Należy pamiętać, że każdy pracodawca zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia pierwszej pomocy na terenie własnego zakładu pracy, wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także zorganizowania punktu, w którym będzie znajdowała się zakładowa apteczka pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc dla firm Stalowa Wola

Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie zakładu.
Dzięki kursom pierwszej pomocy, które Państwu oferujemy gwarantujemy, że każdy pracownik będzie potrafił zachować zimną krew oraz wykorzystać wyuczoną z nami wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc dla szkół Stalowa Wola

Od listopada 2018 na mocy rozporządzenia każdy pracownik placówki oświaty jak nauczyciel, pracownik administracji, pedagodzy, czy personel sprzątający musi przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizacji takiego kursu na terenie swojej szkoły.
Nie od dziś wiadomo jaką odpowiedzialną pracą jest opieka nad dziećmi. Mając to na uwadze zadbajmy o wysoki poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa, tak, aby w kryzysowej sytuacji zachować fachowość i skutecznie dążyć do ratowania życia i zdrowia uczniów.

Kurs pierwszej pomocy Stalowa Wola

Każdy z nas ma wewnętrzną potrzebę bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę, że każdego dnia, wychodząc z domu, w sytuacji kiedy zostalibyśmy ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jesteśmy zdani na to jakie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ma świadek tego zdarzenia.. Nie pozostajmy arogantami i nauczmy się tego, co w życiu z pewnością może okazać się bardzo pożyteczne. Ponadto pamiętajmy, że prawo obowiązujące w Polsce obliguje nas do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku.

Kurs pierwszej pomocy online z certyfikatem

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online