Pierwsza Pomoc Lipsko

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy - uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny - rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn - skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  - zasłabnięcie i omdlenie
  - zawał mięśnia sercowego
  - udar mózgu
  - cukrzyca
  - epilepsja
  - zadławienie
  - podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

 

Szkolenie pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online

Pro-Medic oferuje profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy na terenie Lipska. Zakres szkoleń obejmuje metody udzielania pierwszej pomocy oraz kształtuje postawy etyczne i obywatelskie pożądane w społeczeństwie.

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie możliwych scenariuszy oraz symulacji dotyczących ratowani ludzkiego życia w sytuacji zagrożenia z wykorzystaniem sprzętu używanego przez profesjonalne służby medyczne.

Wszyscy uczestniczy pod koniec kursu otrzymują imienne zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest zgodne z normami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Lipsko

W zależności od wielkości firmy oraz liczby pracowników pozostających na jej terenie powinna ona posiadać osobę lub osoby wyznaczone do udzielenia pierwszej pomocy. Osoby te powinny zostać skierowane przez pracodawcę na szkolenie z pierwszej pomocy, na której zapozna się z metodami jej udzielania oraz odpowiednim wyposażeniem zakładowej apteczki.

Kurs Pierwszej pomocy dla firm Lipsko

Nasza oferta szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy skierowana jest do firm i instytucji na terenie całego Lipska. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom danego zakładu pracy leży po stronie pracodawcy. Dzięki naszym szkoleniom grupowym przeprowadzanym na terenie firmy lub instytucji każdy pracownik zyska wiedzę i umiejętności związane z reagowaniem w sytuacjach zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Nasz wyspecjalizowany zespół szkoleniowy przeprowadzi zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego, z którego każdy uczestnik będzie mógł skorzystać w trakcie szkolenia.

Pierwsza pomoc dla szkół Lipsko

Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dla szkół i ośrodków wychowawczych na terenie całego Lipska. Od 2018 roku obowiązek udzielenia pierwszej pomocy dzieciom i młodzieży spoczywa nie tylko na nauczycielach danej placówki, ale i na wszystkich jej pracownikach w tym sprzątaczkach, woźnych oraz kucharkach. Odbycie szkolenia z pierwszej pomocy to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz nabrać pewności w skutecznym reagowaniu w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nieletnich.

Kurs pierwszej pomocy Lipsko

Każda osoba, która nie podejmie próby udzielenia pierwszej pomocy osobom jej potrzebującym naraża się na sprawę karną. Dzięki naszym indywidualnym i grupowym szkoleniom każdy uczestnik nauczy się reagować w sytuacji zagrożenia życia oraz pozna metody skutecznego podtrzymywania życia w oczekiwaniu na przybycie służb ratowniczych. Dzięki kursowi będzie mógł stać się odpowiedzialnym obywatelem oraz ważnym ogniwem w tzw. „łańcuchu życia”.

Szkolenie pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online