Szkolenia pierwszej pomocy Ostrowiec Świętokrzyski - Pro-Medic

Szkolenia pierwszej pomocy Ostrowiec Świętokrzyski

Pierwsza Pomoc Ostrowiec Świętokrzyski

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny – rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn – skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  – zasłabnięcie i omdlenie
  – zawał mięśnia sercowego
  – udar mózgu
  – cukrzyca
  – epilepsja
  – zadławienie
  – podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
baner_kursy_online
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
Cena:
grupy – od 25 PLN
klienci indywidualni – 100 PLN

 

 

 

  Pro-Medic zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze sposobami udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach kryzysowych oraz ukształtowanie określonych wzorców etycznych i postaw obywatelskich.

Każdy jednodniowy kurs zawiera trzygodzinne szkolenie dotyczące teoretycznych i praktycznych metod ratowania życia i zdrowia drugiej osoby.

Wszystkie symulację, scenariusze oraz pozorację przeprowadzane są z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu używanego przez zawodowe służby ratownicze.

Każdy z uczestników kursu pierwszej pomocy w chwili jego zakończenia otrzymuje imienne zaświadczenie zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Ostrowiec Świętokrzyski

Wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają obowiązek przeszkolić i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy wszystkim pracownikom firmy. W zależności od charakteru zagrożeń wynikających z rodzaju wykonywanej pracy oraz ilości pracowników w firmie może to być jeden lub więcej pracowników, których obowiązkiem jest organizacja pierwszej pomocy oraz wyposażenie zakładowej apteczki.

Szkolenie Pierwsza pomoc dla firm Ostrowiec Świętokrzyski

Wszystkie osoby przebywające stale lub tymczasowo na terenie zakładu pracy powinni mieć zapewnione bezpieczeństwo. Obowiązek zapewnienia im tego bezpieczeństwa leży po stronie pracodawcy. Idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji jest grupowe przeszkolenie swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzięki odbytemu kursowi z pierwszej pomocy każdy pracownik będzie umiał odpowiednio zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia swoich współpracowników. Dzięki kursowi firma zyska zaufanie swoich pracowników oraz podwyższy standard ich bezpieczeństwa.

Pierwsza pomoc dla szkół Ostrowiec Świętokrzyski

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy dzieciom i młodzieży na terenie szkół i ośrodków wychowawczy związany jest z pracą nauczycieli. Od 2018 roku obowiązek ten rozszerzono na wszystkich pracowników placówek oświatowych w tym na woźnych, sprzątaczki i kucharki. Dzieci oraz ich rodzice powinni mieć pewność, że w razie zagrożenia zdrowia i życia nauczyciele i inni pracownicy szkół będą wstanie podjąć fachową akcję ratowniczą, w której nie ma miejsca na przypadek.

Kurs pierwszej pomocy Ostrowiec Świętokrzyski

Umiejętność udzielenia pomocy w sytuacji kryzysowej w oczekiwaniu na przybycie odpowiednich służb ratowniczych to cywilny obowiązek każdego obywatela. W przypadku nieudzielenie przez nas tej pomocy musimy liczyć się z odpowiedzialnością prawną. Z sytuacja zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia możemy spotkać się dosłownie wszędzie - w domu, w pracy, szkole czy na ulicy. Indywidualne odbycie kursu z pierwszej pomocy pozwoli nam odpowiednio zachować się w sytuacji kryzysowej, dzięki czemu będziemy ważnym ogniwem w tzw. „łańcuchu życia”.

Kurs pierwszej pomocy online z certyfikatem

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to uznawana i nowoczesna forma kształcenia, która skraca czas, jaki trzeba poświęcić na przyswojenie niezbędnej wiedzy.

Kurs Pierwszej Pomocy Online z Certyfikatem dostępny na naszej platformie e-learningowej to zbiór zagadnień oparty na aktualnie obowiązujących procedurach Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.
Forma online to doskonała alternatywa dla szkoleń stacjonarnych, które wymagają od uczestników dyspozycyjności w określonym miejscu i czasie.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.
Ukończenie każdego z oferowanych kursów zapewnia BEZTERMINOWE, imienne zaświadczenie.
Zaświadczenie honorowane jest podczas składania podania o prace, czy jako aktualizacja kwalifikacji.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online