Pierwsza Pomoc Biała Podlaska

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny – rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn – skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  – zasłabnięcie i omdlenie
  – zawał mięśnia sercowego
  – udar mózgu
  – cukrzyca
  – epilepsja
  – zadławienie
  – podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
 

 

  Pro-Medic zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy na terenie Białej Podlaskiej.

Tematyka kursu porusza zagadnienia związane z metodami udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia oraz kształtuję postawę odpowiedzialności za życie drugiego człowieka.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego kursu każdy uczestnik zapozna się z teorią i praktyką ratowania ludzkiego życia, obejmująca symulacje, analizę scenariuszy oraz pozoracje. Wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają się na wysokiej jakości sprzęcie stosowanym przez służby ratownicze.

Każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy otrzyma imienne zaświadczenie o odbyciu kursu zgodny z przepisami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Biała Podlaska

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek wyznaczyć w swoim zakładzie pracy pracownika lub pracowników (w zależności od ilości zatrudnionych pracowników oraz rodzaju wykonywanej przez nich pracy), który będzie przeszkolony i odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach zagrożenia zdrowia i życia innych pracowników. Osoba ta lub osoby będą odpowiedzialne za organizacje pierwszej pomocy oraz za kompletne wyposażenie zakładowej apteczki.

Pierwsza pomoc dla firm Biała Podlaska

Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie zakładu.
Przeszkoleni pracownicy firmy z całą pewnością w sytuacji wystąpienia nagłego ,nieszczęśliwego wypadku powinni potrafić udzielić szybkiej i fachowej pomocy osobie poszkodowanej.

Pierwsza pomoc dla szkół Biała Podlaska

Każdy nauczyciel, pracownik administracji, czy personel sprzątający jest zobowiązany umieć udzielić pierwszej pomocy. Takie zarządzenie wydano w listopadzie 2018 roku. Dyrektor placówki powinien zorganizować szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które nauczy pracowników postępowania na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia na terenie szkoły. Mając na uwadze dobro dzieci, oraz odpowiedzialność jaka spoczywa na pracownikach placówki nie należy zwlekać z przeprowadzeniem odpowiedniego kursu.

Kurs pierwszej pomocy Biała Podlaska

Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy powinna być obowiązkiem każdego dorosłego obywatela. Każde zagrożenie życia i zdrowia to walka z czasem, dlatego każdy w sytuacji kryzysowej powinien umieć udzielić pomocy w oczekiwaniu na przybycie fachowej służby ratowniczej. Każde nieudzielenie pierwszej pomocy osobie potrzebującej grozi odpowiedzialnością prawno. Ponadto będąc świadkiem wypadku mamy prawny obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym. Za uchylenie się od obowiązku grozi odpowiedzialność karna w wymiarze pozbawienia wolności do lat 3.
Jednak to chęć niesienia pomocy bliskim, otaczającemu nas społeczeństwu powinna determinować uczestnictwo w szkoleniach pierwszej pomocy.

Szkolenie pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online