Pierwsza Pomoc Zamość

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny – rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn – skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  – zasłabnięcie i omdlenie
  – zawał mięśnia sercowego
  – udar mózgu
  – cukrzyca
  – epilepsja
  – zadławienie
  – podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja

Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

 

  Pro-Medic zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy na terenie Zamościa

Tematyka kursu porusza zagadnienia związane z metodami udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia oraz kształtuję postawę odpowiedzialności za życie drugiego człowieka.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego kursu każdy uczestnik zapozna się z teorią i praktyką ratowania ludzkiego życia, obejmująca symulacje, analizę scenariuszy oraz pozoracje. Wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają się na wysokiej jakości sprzęcie stosowanym przez służby ratownicze.

Każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy otrzyma imienne zaświadczenie o odbyciu kursu zgodny z przepisami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Zamość

Każdy zakład pracy zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika, lub grupy pracowników, którzy odpowiedzialni będą za przeprowadzanie ewentualnych akcji udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu, a także za zorganizowanie i opiekę nad punktem, w którym będzie znajdować się zakładowa apteczka.
Pracodawca powinien przeszkolić swoich pracowników z zakresu procedur pierwszej pomocy, tak, aby każdy pracownik w sytuacji nagłego wypadku potrafił skutecznie i szybko udzielić pomocy poszkodowanemu.

Pierwsza pomoc dla firm Zamość

Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie zakładu. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia pierwszej pomocy adekwatnego do potrzeb w środowisku danego zakładu pracy. Zakres pierwszej pomocy, który Państwu przekażemy z pewnością przyczyni się do podwyższenia poczucia bezpieczeństwa wewnątrz firmy.

Pierwsza pomoc dla szkół Zamość

Nie tylko nauczyciele, ale też pedagodzy, pracownicy administracji, czy personel sprzątający musi zostać przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy na terenie placówek szkolnych w całej Polsce. To rozporządzenie, które weszło w życie w listopadzie 2018 roku obliguje wszystkich dyrektorów szkół do zorganizowania kursów pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników. Ma to na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa uczniów placówek.

Kurs pierwszej pomocy Zamość

Jako świadek wypadku jesteś zobligowany do podjęcia działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych. Tak mówi prawo w Polsce.
Jednak, czy musimy zostać zmuszeni, aby odbyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy? Absurd. Mając na uwadze jak wiele osób mijamy każdego dnia, oraz kto czeka na nas w domu, nie pozwólmy, aby podczas nieszczęśliwego wypadku strach z braku wiedzy i umiejętności sparaliżował nasze ręce.
Oferujemy kursy pierwszej pomocy na terenie całego Zamościa i okolic.

Kurs pierwszej pomocy online z certyfikatem

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online