Pierwsza Pomoc Kielce

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy - uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny - rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn - skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  - zasłabnięcie i omdlenie
  - zawał mięśnia sercowego
  - udar mózgu
  - cukrzyca
  - epilepsja
  - zadławienie
  - podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

 

Szkolenie pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online

Pro-Medic przeprowadza profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy na terenie Kielc. Celem tych szkoleń jest przekazanie wiedzy na temat metod ratowania ludzkiego życia oraz ukształtowanie odpowiedniej postawy obywatelskiej i etycznej.

Szkolenia opiera się na dostępnych scenariuszach i symulacjach sytuacji kryzysowych. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną, w której wykorzystywany jest specjalistyczny nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Pod koniec kursu każdy z jego uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie o odbyciu kursu, które jest z godne z przepisami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Kielce

Każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek wyznaczyć jedną lub więcej pracowników, których zadaniem będzie udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. W tym celu pracodawca powinien wyznaczyć te osoby oraz skierować je na szkolenie, na którym zapozna się z metodami udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednim wyposażeniem i dbaniem o zakładową apteczkę.

Szkolenie pierwszej pomocy dla firm Kielce

Szkolenia grupowe z pierwszej pomocy przeznaczone są dla firm i instytucji działających na terenie Kielc. Każdy pracownik zakładu powinien mieć poczucie bezpieczeństwa, którego zapewnienie leży po stronie pracodawcy. Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm i instytucji przeprowadzamy na terenie zakładu pracy. Podczas tych szkoleń każdy z uczestników nauczy się odpowiednio i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia oraz pozna metody jego ratowania. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone przez wykwalifikowaną grupę szkoleniową odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Pierwsza pomoc dla szkół Kielcach

Szkolenia z pierwszej pomocy organizowane dla szkól i ośrodków wychowawczych na terenie Kielc to idealne rozwiązanie na przeszkolenie nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych. Od 2018 r obowiązek udzielenia pierwszej pomocy dzieciom i młodzieży przebywającymi na terenie ośrodków wychowawczych spoczywa już nie tylko na nauczycielach. Dzięki naszej ofercie swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnieść także inni pracownicy szkół w tym sprzątaczki, woźni oraz kucharki. Dzięki szkoleniom z pierwszej pomocy dla szkół zarówno rodzice, jak i dyrekcja będzie miała pewność, co do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Kurs pierwszej pomocy Kielce

Udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest obowiązkiem prawnym każdego obywatele. Dzięki kursom indywidualnym i grupowym z pierwszej pomocy ukształtujemy własną postawę etyczną oraz zyskamy umiejętności i wiedzę z zakresu ratowania ludzkiego życia. To także wiedza, która może przydać się nam w najmniej oczekiwanej sytuacji i uczynić z nas wartościowe ogniwo w tzw. „łańcuchu życia”.