fbpx

Dla kogo przewidziane są szkolenia BHP?

Kurs PPOŻ – podstawowa wiedza
Wrzesień 10, 2019

Szkolenie BHP to obowiązek każdego pracodawcy bez względu na to, ile osób on zatrudnia. Zgodnie z przepisami prawnymi musi on zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dzięki takiemu szkoleniu pracownik uzyskuje niezbędną wiedzę na temat zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy oraz umiejętności potrzebne w wykonywanej przez niego pracy.

Szkolenie z zakresu BHP to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pracownika. To także prawne zabezpieczenie obu stron w przypadku niewywiązania się z przeprowadzenia lub odbycia takiego szkolenia lub złamania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przebywania w miejscu pracy. Zakres prawa służący interesom pracowników oraz osób pracujących w ochronie zdrowia pracowników dotyczy zagrożeń związanych m.in.: z użytkowaniem pomieszczeń, obiektów, maszyn i narzędzi pracy, z procesami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia i życia człowieka, a także zagrożeń płynących ze stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz kwalifikacjach zawodowych pracowników.

Najczęściej przeprowadzane są dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP:

– wstępne szkolenie BHP obejmujący instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Podczas instruktażu ogólnego pracownik zapoznaje się z zasadami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, obowiązkami i regulaminem w danej pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy z kolei ma na celu zapoznanie pracownika z niebezpieczeństwami w pracy oraz metodami ich zapobiegania, a także zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Wstępne szkolenie dotyczy osób nowo zatrudnionych, studentów odbywających praktyki oraz uczniów szkół zawodowych odbywających staże w danej firmie.

– okresowe szkolenie BHP – przeprowadzane jest dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z określonym stażem i powinny być ponawiane z różną częstotliwością w zależności od zajmowanego stanowiska oraz charakteru pracy. I tak dla stanowisk robotniczych szkolenie BHP powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, dla pracowników administracyjno-biurowych – co 6 lat, zaś pracodawcy, kierownicy, inżynierowie i technicy powinni je odbywać raz na 5 lat.

Szkolenia z zakresu BHP powinny być przeprowadzane przez pracodawców, którzy legitymują się odpowiednimi do tego celu uprawnieniami lub na ich zlecenie poprzez jednostki, które zawodowo specjalizują się w przeprowadzaniu takich szkoleń. Za niedopełnienie przepisów i norm bezpieczeństwa pracownik może otrzymać grzywnę w wysokości ok 1000 zł, natomiast osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, które nie dopełniły swoich obowiązków grozi aż do 3 lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *