Czy każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP? - Pro-Medic

Czy każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP?

Jaki zakres tematyczny powinno mieć szkolenie pierwszej pomocy?
Lipiec 10, 2021
Pierwsza pomoc w podróży
Lipiec 18, 2021

Dlaczego każdy pracownik powinien znać zasady BHP?

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, to popularny skrót, który każdemu pracownikowi rzucił się w oczy przynajmniej raz. W wielu zawodach ukończenie kursu BHP jest obowiązkowe, aby podjąć zatrudnienie. Aby jednak nie patrzeć na to szkolenie tylko w kategorii przykrego obowiązku, warto poznać zalety posiadania aktualnego kursu BHP i zrozumieć, dlaczego każdy pracownik powinien znać zasady z tym związane.

BHP w pracy – co to dokładnie jest?

BHP to zbiór norm i zasad związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy. Mają one na celu stworzenie dla każdego pracownika takich warunków pracy, które zapewnią mu ochronę, pozwolą wykonywać przydzielone zadania produktywnie i bezpiecznie. Zasady BHP mają chronić przed wyzyskiwaniem pracownika zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Znajomość tych reguł pozwala pracownikom na bezpieczne wykonywanie przydzielonych im zadań bez narażanie się na choroby zawodowe, wypadki przy pracy itp.

Dlaczego znajomość zasad BHP jest tak ważna?

Stosowanie się do zasad BHP znacząco zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ich znajomość pozwala na produktywne wykonywanie swoich obowiązków ze znacząco zmniejszonym ryzykiem wypadku. BHP nie jest w stanie w pełni zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, jednak znacznie ogranicza ich występowanie. Oprócz tego ukończenie kursu BHP często jest obowiązkowe, a unikanie szkolenia może nieść wiele nieprzyjemnych konsekwencji.

Zagrożenia związane z nieukończeniem kursu BHP

Nieukończenie profesjonalnego szkolenia BHP często oznacza brak znajomości związanym z tą dziedziną zasad. Z kolei łamanie reguł Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wiąże się z ryzykiem otrzymania upomnienia, nagany lub koniecznością zapłacenia kary pieniężnej. Dodatkowo nierespektowanie zasad tworzy ryzyko wypadku również dla innych pracowników. Wystarczy źle zabezpieczony sprzęt lub nieuważnie wykonywane zadanie. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, wielu pracodawców finansuje kursy BHP swoim pracownikom.

Obowiązki pracodawcy względem zasad BHP

Według prawa pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznym i higienicznych warunków pracy. Musi zagwarantować przestrzeganie przepisów BHP, reagować na związane z nimi potrzeby pracowników, a także uwzględnić ochronę zdrowia pracowników młodocianych, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, a także osób z niepełnosprawnością. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek poinformować każdego pracownika o związanych z jego zawodem zagrożeniach zdrowia i życia oraz o zasadach postępowania w razie awarii lub innej niebezpiecznej sytuacji.

Kto organizuje szkolenie BHP?

Szkolenie BHP dla pracowników najczęściej organizuje pracodawca i to on jest odpowiedzialny za jego sfinansowanie. Najczęściej kurs odbywa się w pierwszych tygodniach od zatrudnienia, a czasami nawet przed rozpoczęciem pracy. Szkolenie BHP można również ukończyć samodzielnie, aby uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie i zapewnić sobie większe bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Kurs BHP a szkolenie pierwszej pomocy

Kurs BHP i szkolenie pierwszej pomocy to dwa różne, choć powiązane ze sobą szkolenia. To pierwsze ma za zadanie przygotować pracowników do bezpiecznego wykonywania ich obowiązków oraz nauczyć ich unikania niebezpiecznych zdarzeń. Z kolei kurs pierwszej pomocy nie ma zastosowania na co dzień, a w kryzysowych sytuacjach, np. podczas wypadku w miejscu pracy. Warto posiadać obydwa te szkolenia, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki i w razie konieczności skutecznie udzielić pierwszej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *