Jak działają systemy ochrony przeciwpożarowej? - Pro-Medic

Jak działają systemy ochrony przeciwpożarowej?

Ochrona przeciwpożarowa w szkołach
Sierpień 19, 2021

Systemy przeciwpożarowe to jeden z najważniejszych elementów PPOŻ. Dobrze przygotowane znacznie zwiększają bezpieczeństwo w danym budynku – ograniczają ryzyko wybuchu pożaru, a w ostateczności mogą pomóc ograniczyć jego rozprzestrzenianie. W skład takiego systemu mogą wchodzić różne narzędzia, a ich najważniejszą cechą powinna być niezawodność. W końcu to właśnie od nich zależy bezpieczeństwo całego budynku.

Systemy przeciwpożarowe w prawie polskim

Ogólne zasady przeciwpożarowe w Polsce reguluje ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej akty wykonawcze. Za krajowe PPOŻ odpowiada minister spraw wewnętrznych i administracji. Według obecnych przepisów system sygnalizacji pożarowej musi znajdować się w budynkach handlowych lub wystawowych, teatrach, kinach, muzeach, budynkach użyteczności publicznej, a także innych miejscach określonej wielkości (np. szpitalach powyżej 200 łóżek w budynku). Sam typ systemu i wchodzące w niego narzędzia zależą od typu budynku:

  • ZL – zagrożenia ludzi, czyli miejsca użyteczności publicznej lub budynki mieszkalne;
  • PM – budynki produkcyjno-magazynowe;
  • IN – budynki inwentarskie.

Wymagania wobec każdego typu budynków wymienionych powyżej zostały ustalone w osobnym rozporządzeniu ministra infrastruktury. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej można również poznać podczas profesjonalnego szkolenia PPOŻ.

Narzędzia służące do ochrony przeciwpożarowej

Wśród narzędzi systemów przeciwpożarowych najpopularniejsze są te do gaszenia pożarów. Nie zawsze jest to jednak wszystko, co wchodzi w skład zestawu antypożarowego. W takim systemie mogą się znaleźć takie przedmioty, jak:

  • detektory ognia i dymu, które pozwalają na sprawne wykrycie pożaru;
  • gaśnice pianowe, obsługiwane ręcznie, które pozwalają na zgaszenie niewielkiego ognia;
  • hydranty wewnętrzne, które pozwalają na gaszenie większego ognia;
  • zraszacze do gaszenia pożarów, które pozwalają ugasić rozprzestrzeniony ogień.

Ciekawą opcją dla właścicieli budynków jest zintegrowany system przeciwpożarowy, który pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu powstrzymanie pożaru staje się łatwiejsze, podobnie jak skontrolowanie przebiegu ewakuacji z budynku.

Jak korzystać z systemu przeciwpożarowego?

Z każdego systemu przeciwpożarowego korzysta się nieco inaczej. Systemy zintegrowane często działają automatycznie, jednak można nimi sterować również ręcznie. Takie systemy wciąż jednak są dość rzadkie, mogą także ulec uszkodzeniu, dlatego trzeba być przygotowanym na ręczną obsługę narzędzi. Gaszenia pożarów można nauczyć się podczas szkolenia PPOŻ, gdzie kursanci mogą samodzielnie spróbować ugasić ogień. Kurs przebiega w znacznym stopniu praktycznie, co pozwala jego uczestnikom sprawdzić swoje zdolności w trudnej sytuacji.

Profesjonalne szkolenie PPOŻ

Nie każdy jest zobowiązany ukończyć kurs PPOŻ, jednak mimo wszystko warto wziąć w nim udział. Nigdy nie wiadomo, kiedy umiejętność gaszenia pożarów i obsługi sprzętu gaśniczego będzie nam potrzebna. Szkolenie PPOŻ pozwala oswoić się z gaśnicą, a także przećwiczyć w praktyce korzystanie z niej w kontrolowanych warunkach pod okiem profesjonalistów. W niektórych zawodach ukończenie kursu PPOŻ jest obowiązkowe, a sam kurs zapewnia pracodawca. Jeśli jednak nie mamy możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w miejscu pracy, warto samodzielnie poszukać kursu PPOŻ dla siebie. Ukończenie go pozwala poczuć się bezpieczniej samemu ze sobą, a zarazem zapewnić większe bezpieczeństwo ludziom w swoim otoczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *