Szkolenie ochrony przeciwpożarowej ppoż w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Kielcach - Pro-Medic

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej ppoż w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Kielcach

Kiedy kurs pierwszej pomocy może okazać się potrzebny?
Styczeń 31, 2022
Pierwsza pomoc – każdy może zostać bohaterem
Luty 20, 2022

Pożar to sytuacja, która może zaskoczyć każdego z nas i wydarzyć się praktycznie wszędzie. Niezwykle dramatycznie wyglądają relacji ukazujące płonące samochody zatrzymane na poboczu autostrady. Jeszcze bardziej przerażający jest widok ludzi, którzy stoją bezczynnie wobec kłębów dymu i buchających płomieni albo biegających bezradnie wokół miejsca zdarzenia.

112 i co dalej?

Pierwszym zadaniem świadka pożaru jest zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia o występującym niebezpieczeństwie, np. wołając  pożar!, pali się! Następnym krokiem jest oszacowanie rozmiaru pożaru i określenie, czy przy pomocy dostępnych na miejscu sił i środku będzie można go zgasić. Jeśli nie, wzywa się pomoc. W Polsce funkcjonuje  numer alarmowy straży pożarnej 998 oraz ogólny numer ratunkowy 112. Po zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie podaje się: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu, adres i nazwę obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Co ważne po podaniu tych informacji nie należny odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Dyżurny odbierający telefon może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie i innych informacji, które mogłyby być potrzebne do realizacji akcji ratunkowej.

Czym jest kurs ppoż?

Do przebiegu akcji ratunkowej jeszcze wrócimy. Zatrzymajmy się teraz na pytaniu czym jest kurs ppoż? Kurs ppoż to szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zasad ewakuacji. Jego celem jest nauka skutecznego gaszenia pożaru oraz przeprowadzenia ewakuacji w nagłych wypadkach. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. zobowiązuje każdego właściciela, zarządcę albo użytkownika budynku do przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej  postępowania w razie wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie stosownych przepisów ochrony przeciwpożarowej i koordynowania działań w przypadku kryzysu. Tyle prawo. Rozsądek podpowiada, że każdy człowiek powinien umieć właściwe zareagować w obliczu zagrożenia pożarem. Kurs ppoż z zasadami ewakuacji można zrealizować stacjonarnie nie tylko w dużych miastach jak Warszaw, Kraków, czy Gdańsk, lecz nieomal każdym mieście. Brak możliwości uczestnictwa z powodu napiętego planu dnia czy odległości do placówki kształcącej, nie jest dzisiaj problemem. Wielką popularnością cieszą się szkolenia ppoż online dostępne na platformach internetowych. To nowoczesne podejście do przekazywania wiedzy charakteryzuje się dostępnością. Szkolisz się korzystając z laptopa czy telefonu, kiedy masz taką możliwość. Co dodatkowo istotne, korzystając z takiego kursu, otrzymujesz nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych oraz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Co jeszcze mogę zrobić?

Na wezwaniu pomocy nie kończy się rola świadka pożaru. Kurs ppoż online bądź stacjonarny wyposaża nas w wiedzę, co jeszcze mogę zrobić, żeby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych pożarem lub innym nieszczęśliwym zdarzeniem, w oczekiwaniu na przybycie służb ratunkowych, a także czego unikać, żeby w czasie akcji ratunkowej samemu nie doznać krzywdy. Sprawne przeprowadzenie ewakuacji czy przeciwdziałanie napadowi paniki, to umiejętności niezwykle ważne, które warto nabyć w trakcie szkolenia.

Dla kogo kurs ppoż?

Wartością nadrzędną jest zdrowie i życie, dlatego ważne jest by jak najwięcej ludzi znało zasady ochrony przeciwpożarowej i sposoby reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz procedury ewakuacji. Dotyczy to szczególne pracowników firm i zakładów przemysłowych, gdzie każdy musi wiedzieć, jak zachować się w przypadku zagrożenia. Gdy wystąpi pożar, powinien umieć uchronić swój organizm przed szkodliwym działaniem ognia i dymu oraz wiedzieć jak i kiedy może uratować środowisko pracy i wyposażenie.

Gdzie możesz odbyć kurs ppoż?

Pro-Medic oferuje kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Lublina, Rzeszowa, Warszawy i Kielc. W sposób jednoznaczny i ciekawy, z użyciem naszych symulatorów pożaru, czy namiotu dymowego nauczymy Cię jak radzić sobie z ogniem oraz jak bezpiecznie opuścić środowisko zadymienia, czy pożaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *