Zadławienie - Pierwsza Pomoc - Pro-Medic

Zadławienie – Pierwsza Pomoc

Udar mózgu – rola czasu w przebiegu choroby
Grudzień 17, 2019
Jak udzielać Pierwszej Pomocy
Styczeń 17, 2020

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest jedną z najbardziej podstawowych umiejętności, którą każdy powinien móc się pochwalić. Sytuacje wymagające użycia technik pierwszej pomocy najczęściej zdarzają się w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego do udzielenia pierwszej pomocy warto przygotować się od razu.

Każdy z nas widział następującą scenę w telewizji: bohaterowie serialu czy filmu jedzą kolacji w eleganckiej restauracji. Następnie ktoś ze stolika obok wstaje i krzyczy: „On się dławi! Czy jest na sali lekarz?!”. Nie musisz być doktorem, by pomóc osobie dławiącej się. To bardzo proste, kiedy wiesz, jak postępować, potrafisz rozpoznać zadławienie i nie boisz się udzielić pierwszej pomocy.

Zadławienie należy do tych stanów zagrożenia życia, z którymi można się spotkać na co dzień. Zadławienie to sytuacja w której ciało obce zamyka drogi oddechowe w wyniku czego dochodzi do ich częściowej lub całkowitej niedrożności.

Wczesna pomoc poszkodowanemu z objawami zadławienia pozwala ograniczyć skutki niedotlenienia powodującego utratę przytomności, a w dalszej konsekwencji zgon.

Jakie są przyczyny zadławienia?

 • posiłki jedzone w biegu
 • połknięcie części zabawek lub drobnych przedmiotów u małych dzieci
 • jedzenie i mówienie jednocześnie
 • ulanie się pokarmu u niemowląt w wyniku przepełnienia żołądka treścią pokarmową

Jakie są objawy zadławienia?

 • kaszel
 • trudności w mówieniu
 • chwytanie się za szyję
 • słyszalny świst wdechowy ( przy próbie wdechu )
 • ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać
 • sinieje
 • traci przytomność

Jak różnicować zadławienie?

Objawy

Łagodna niedrożność

Ciężka niedrożność

Czy się zadławiłeś”?

odpowiada„tak”

nie może mówić, może kiwa głową

Inne objawy

może mówić, kaszleć, oddychać

nie może oddychać/cisza próby kaszlu/

nieprzytomny


 

Pierwsza pomoc - podstawowe zasady

 

Postępowanie w zadławieniu u dorosłych - pierwsza pomoc

 1. Poszkodowany jest przytomny i oddycha:

 • zachęcać go do kaszlu nie podejmując żadnych innych czynności.

           kaszel generuje wysokie ciśnienie w drogach oddechowych co może prowadzić do usunięcia ciała obcego.

 1. Poszkodowany jest wyczerpany kaszlem, siniejący, przytomny:

 • zastosuj do 5 uderzeń miedzy łopatki zgodnie z zasadą :

          -stanąć z boku nieco za poszkodowanym,

          -położyć jedną dłoń pod mostek poszkodowanego i pochylić go do przodu,

         - nadgarstkiem drugiej ręki wykonać 5 energicznych uderzeń między łopatki.

Po każdym uderzeniu należy skontrolować stan poszkodowanego czy ciało obce nie wydostało się i drogi oddechowe są już drożne. Co nie oznacza konieczności wykonania wszystkich 5 prób.

 1. Jeśli 5 uderzeń w plecy nie spowoduje usunięcia ciała obcego:

 • zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza (rękoczyn Heimlicha) zgodnie z zasadą :

 • stanąć za poszkodowany i objąć go ramionami w nadbrzuszu,

 • pochylić go do przodu,

 • zacisnąć pięść i umieścić ją pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym,

 • wolną ręką złapać za zaciśniętą pieść i silnie pociągnąć do wewnątrz i ku górze,

 • czynność tą powtarzamy do 5 razy.

Postępowanie w zadławieniu u dzieci

 1. Dziecko jest przytomne i kaszle efektywnie:
 • zachęcać go do kaszlu i nieustannie obserwować.

 1. Dziecko jest przytomne i nie kaszle efektywnie:

 • zastosuj do 5 uderzeń miedzy łopatki zgodnie z zasadą….

          - ułożyć dziecko głową w dół,

          - ratownik powinien siedzieć lub klęczeć podtrzymując dziecko na swoim kolanie,

          - podeprzeć głowę niemowlęcia:

          - kciuk umieścić na kącie żuchwy niemowlęcia,

          - po drugiej stronie żuchwy jeden lub dwa palce tej samej ręki,

          - nadgarstkiem drugiej ręki wykonać 5 energicznych uderzeń między łopatki.

        - po każdym uderzeniu należy skontrolować stan dziecka czy ciało obce nie wydostało się i drogi oddechowe są już drożne. Co nie oznacza konieczności wykonania wszystkich 5 prób.

 • Jeżeli uderzenia międzyłopatkowe są nieskuteczne, a dziecko jest nadal przytomne, wykonaj:
   • uciśnięcia klatki piersiowej – niemowlęta,

   • uciśnięcia nadbrzusza – dzieci > 1 r.ż. (Rękoczyn Heimlicha)

 • Obróć dziecko na wznak, głową w dół,

 • Dziecko ułóż na swoim przedramieniu opartym o udo, obejmij ręką potylicę dziecka,

 • Utrzymuj dziecko w pozycji leżącej z głową skierowaną w dół,

 • Wyznacz miejsce jak do uciskania klatki piersiowej (dolna połowa mostka, palec powyżej wyrostka mieczykowatego),

 • Wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej (energiczniej i z mniejszą częstością niż przy pośrednim masażu serca).

Rękoczynu Heimlicha nie wykonuje się u:

osób otyłych, kobiet w ciąży i dzieci do 1 roku życia.

Należy być uważnym przy stosowaniu tej metody u kobiet w ciąży. Uciskanie brzucha jest w tym przypadku niebezpieczne, gdyż mogłoby doprowadzić do poważnych obrażeń u dziecka. Zamiast tego obejmujemy poszkodowaną ramionami w okolicach klatki piersiowej. Ściśniętą w pięść dłoń kładziemy w miejscu, gdzie wykonuje się uciśnięcia w trakcie reanimacji, w środkowej części mostka. Podobną procedurę stosujemy również u osób otyłych.

W każdym przypadku, gdy doszło do zadławienia ciężkiego, należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 112 lub 999).

Jeśli osoba ratowana dławi się nadal, kontynuuj pierwszą pomoc do momentu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *