Ochrona przeciwpożarowa w szkołach - Pro-Medic

Ochrona przeciwpożarowa w szkołach

Bezpieczny dom – jak zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich?
Sierpień 15, 2021
Jak działają systemy ochrony przeciwpożarowej?
Sierpień 19, 2021

Zasady PPOŻ, czyli ochrony przeciwpożarowej, są ważne nie tylko w biurach i urzędach, ale również w takich placówkach jak szkoły. Tam również należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich przebywających tam osób: uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Kto dokładnie odpowiada za szkolne PPOŻ i jak wygląda ochrona przeciwpożarowa w szkole?

Kto odpowiada za ochronę przeciwpożarową w szkole?

Obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w szkole spoczywa na dyrektorze placówki. Musi on nie tylko przestrzegać przepisów PPOŻ, ale także odpowiednio wyszkolić w tym zakresie wszystkich swoich pracowników. Może to robić za pośrednictwem profesjonalnego szkolenia PPOŻ. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej należy także przekazać dzieciom. Najczęściej odbywa się to poprzez próbne ewakuacje oraz szkolne apele prowadzone przez strażaka.

Podstawowe środki ochrony przeciwpożarowej w szkołach

PPOŻ w szkołach przebiega podobnie jak w innych miejscach, choć jest w pewnym stopniu utrudnione. Dzieci są ruchliwe i często nieposłuszne, więc zapewnienie im bezpieczeństwa w razie wybuchu pożaru może stanowić prawdziwe wyzwanie. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły muszą być do niego dobrze przygotowani.

W każdej szkole muszą zostać wyznaczone różne drogi ewakuacji z każdego miejsca w budynku. Każda ścieżka musi także być odpowiednio oznaczona. Najczęściej dzieci nie poruszają się po nich samodzielnie, a są prowadzone przez nauczyciela. W szkole musi także znajdować się sprzęt do gaszenia pożarów – najczęściej są to gaśnice i hydranty wewnętrzne.

Szkolenie PPOŻ dla pracowników szkół

Podczas kursu PPOŻ pracownicy szkoły nauczą się gaszenia pożarów w kontrolowanych warunkach. Taka wiedza może pomóc przeprowadzić ewakuację uczniów, a nawet odblokować zamkniętą ścieżkę ewakuacyjną. Szkolenie PPOŻ jest zazwyczaj realizowane podczas jednego, kilkugodzinnego spotkania. Ma wymiar przede wszystkim praktyczny – po krótkim wstępie kursanci przechodzą już do treningu pod czujnym okiem instruktorów. Najczęściej są nimi pracownicy straży pożarnej.

PPOŻ w wersji dla dzieci

Dzieci stanowią najliczniejszą grupę w praktycznie każdej szkole. Wytłumaczenie im zasad ochrony przeciwpożarowej może być trudne, chociażby ze względu na to, jak łatwo się rozpraszają. Właśnie w tym celu realizuje się próbne ewakuacje, podczas których dzieci mają okazję poznać praktyczny wymiar PPOŻ. Ewakuacja powinna odbyć się niezwłocznie po usłyszeniu sygnału – najczęściej trzech krótkich dzwonków. Przewodzą jej nauczyciele lub pracownicy szkoły, zaś jeśli akurat nie ma żadnego w pobliżu, powinien się tym zająć przewodniczący klasy, którego trzeba do tego zadania dobrze przygotować.

Problemy szkolnego PPOŻ

Szkolna ochrona przeciwpożarowa ma oczywiście swoje problemy. Ich zwalczenie może być dość trudne ze względu na specyficzne warunki panujące w tej placówce. Nie jest to biuro ani urząd, gdzie znajdują się przede wszystkim dorośli ludzie. Wśród szkolnych problemów związanych z PPOŻ warto zwrócić uwagę na takie, jak:

  • zamknięte drzwi ścieżek ewakuacyjnych – najczęściej są zamykane przez wzgląd na bezpieczeństwo uczniów; problem można spróbować rozwiązać, powierzając każdemu pracownikowi szkoły klucz do wyjścia lub umieszczając go w okolicy drzwi, ale poza zasięgiem dzieci;
  • zbiorowy wybuch paniki – jeśli opiekun go nie powstrzyma, przeprowadzenie ewakuacji dzieci staje się praktycznie niemożliwe; może w tym pomóc opanowanie samego nauczyciela, który powinien swoim zachowaniem dać przykład dzieciom;
  • brak systemów sygnalizacji pożaru – w tym momencie niestety posiada go bardzo niewielka liczba szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *