Jaki sprzęt ppoż w obiektach użyteczności publicznej - Pro-Medic

Jaki sprzęt ppoż w obiektach użyteczności publicznej

Pierwsza pomoc na ulicy – bądź zawsze gotowy na nagłe sytuacje!
20 sierpnia, 2023
Udar cieplny jak przeprowadzić pierwszą pomoc?
16 września, 2023

W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zawarto przepisy, które zapewniają bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji osobom, które znajdują się w obiektach użyteczności publicznej. Ponadto właściciel budynku musi ustalić kroki, które trzeba podjąć w wypadku wybuchu pożaru wewnątrz lokalu. Ze względu na duże natężenie ruchu w takich budynkach muszą one spełniać wszelkie wymogi związane z bezpieczeństwem pożarowym. Odpowiedni sprzęt, który regularnie jest poddawany konserwacji i przeglądom to absolutne minimum. Ponadto każdy powinien zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Jaki sprzęt przeciwpożarowy jest dostępny w budynkach użyteczności publicznej? Czy należy go konserwować i naprawiać?

Sprzęt przeciwpożarowy w budynkach użyteczności publicznej

Sprzęt ppoż jest niezbędnym środkiem bezpieczeństwa, który musi bezwzględnie znajdować się w budynkach użyteczności publicznej. Jego zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie pożaru, a także ograniczanie skutków ognia. Wyróżnia się sprzęt stały lub półstały, a także ręczny i samoczynny. Podstawowym wyposażeniem są stałe i półstałe urządzenia gaśnicze oraz zabezpieczające. W serwerowniach często można znaleźć gaśnice tryskaczowe, zraszaczowe i gaśnicze na gazy obojętne, a także instalacje gaśnice proszkowe. Ponadto niezbędnym sprzętem ppoż są dźwiękowe systemy ostrzegawcze, które przekazują sygnały ostrzegawcze i ewakuacyjne dla ludzi zgromadzonych w budynku. Bardzo ważne jest, aby również zainstalowane były instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Często podczas pożaru zanika napięcie podstawowe. Dlatego takie oświetlenie jest ważne, ponieważ przyczynia się do szybszego opuszczenia budynku podczas pożaru. Hydranty i zawory hydrantowe to sprzęt ppoż, w których skład wchodzi wąż i prądownica. Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie z gaszeniem pożarów materiałów stałych typu meble, drewno lub papier. W budynkach użyteczności publicznej niezbędny jest system sygnalizacji pożarowej, który ma za zadanie automatycznie wykrywać zagrożenie i alarmować o nim wszystkich zgromadzonych wewnątrz. Ponadto przekazuje on informacje do straży pożarnej. Niezbędnymi urządzeniami są również:

  • drzwi i bramy ppoż z systemem sterowania,
  • urządzenia oddymiające i zabezpieczające przed wybuchem,
  • przeciwpożarowe klapy odcinające,
  • pompy w pompowniach przeciwpożarowych.

Konserwacja i przeglądy sprzętu ppoż

W polskim prawodawstwie określone zasady zgodnie, z którymi sprzęt ppoż w obiektach użyteczności publicznej i gaśnice muszą być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji. Okres i sposób przeglądu jest ustalony przez producenta sprzętu i muszą być sprawdzane nie rzadziej niż raz w roku. Wąż, który jest elementem hydrantu wewnętrznego, musi być sprawdzany raz na pięć lat i poddawany być próbie ciśnieniowej według polskiej normy konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po wykonaniu przeglądu przez odpowiednie firmy sporządza się protokół, w którym zawarty jest sposób przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji, czynności, które były przeprowadzane podczas serwisu, wyniki pomiarów i wzory obliczeniowe oraz wnioski i zalecenia. Ponadto taki protokół zawiera również wszelkie dane dotyczące kompletności urządzeń i ich stanu technicznego oraz informacje o terminie remontu lub naprawy. Na dokumencie potwierdza się sprawność sprzętu i urządzeń oraz firma zaświadcza swoje kwalifikacje, niezbędne do przeprowadzenia konserwacji. W protokole znajduje się także świadectwo sprawdzenia lub wzorcowania urządzeń pomiarowych. Sprzęt musi być regularnie konserwowany i serwisowany, aby w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia mógł spełnić swoje zadania w stu procentach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *