Kurs Pierwszej Pomocy Online z Certyfikatem - Pro-Medic

Kurs Pierwszej Pomocy Online z Certyfikatem

BHP podczas pandemii
15 kwietnia, 2020
Jak pomóc osobie wychłodzonej?
19 grudnia, 2020

Szukasz kursu pierwszej pomocy online? Brakuje Ci czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to nowoczesna i uznawana forma kształcenia, która skraca czas, jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

 

Od teraz nie wychodząc z domu ani nie tracąc cennego czasu na dojazd, czy organizację szkoleń stacjonarnych, platforma e-learningowa daje możliwość przeszkolenia się oraz zdobycia certyfikatu sprzed ekranu domowego komputera, tabletu, czy smartfona.
Zaletą tego typu szkoleń jest ich prostota, łatwość dostępu, przystępna cena oraz oszczędność czasu.
Szkolenia online z zakresu Pierwszej Pomocy są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy ponieważ są zgodne ze wszystkimi wymogami. Jest to forma tak zwanego samokształcenia kierowanego.

Sprawdź promocje ograniczone czasowo!
Kursy online w promocyjnych cenach

kursy online promocja

Wydajna platforma e-learningowa, pozwala koordynować procesy szkoleniowe w sposób bezpieczny i łatwy.
Szkolenia, testy egzminacyjne oraz zaświadczenia dostępne są online.
Program szkolenia oraz wykorzystywane materiały dydaktyczne przygotowane zostały przez ekspertów z branży medycznej i BHP.

Przykładowe opinie o naszych kursach

opinie o kursach

Szkolenie Pierwszej Pomocy online z Zaświadczeniem

Kurs Pierwszej Pomocy Online to zbiór zagadnień oparty na aktualnie obowiązujących procedurach Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.
Technologia e-learning pozwala szkolić kursantów w najlepszy możliwy sposób z zachowaniem wysokiej jakości przekazywanych informacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Kupując Kurs Pierwszej Pomocy Online zyskujesz:

  • natychmiastowy dostęp do szkolenia
  • nieograniczony czas na ukończenie kursu
  • egzamin, do którego będziesz mógł podejść wielokrotnie
  • zaświadczenie dostępne od razu po zaliczeniu egzaminu.

Uczestnik sam decyduje w jakim czasie ukończy szkolenie, czyli przyswoi wiedzę i zda egzamin. Tym samym szkolenie może zakończyć się już po kilkudziesięciu minutach.
Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik testu kończącego kurs, otrzymają Zaświadczenie będące potwierdzeniem ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w formie online.

Kurs Pierwszej Pomocy Online dla Firm

Serwis powstał z myślą o wszystkich, którzy chcieliby zaoszczędzić czas i bez wychodzenia z siedziby firmy przeszkolić swoich pracowników za pośrednictwem Internetu.
Istnieje możliwość utworzenia kursu dostosowanego do profilu działalności danej jednostki, który będzie skupiony na zagrożeniach możliwych do wystąpienia w konkretnej firmie.

Dużym atutem szkoleń internetowych z zakresu Pierwszej Pomocy dla pracodawców i pracowników jest możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp umożliwiający zalogowanie się na platformie szkoleniowej.
Kurs Pierwszej Pomocy Online można przerwać i kontynuować w dowolnym czasie, co nie odbije się negatywnie na ciągłości pracy firmy.

Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników.
Polskie prawo narzuca na pracodawców obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz wyznaczenie osoby lub osób, które będą odpowiadać za udzielanie pomocy na terenie zakładu pracy. Artykuł 209 Kodeksu Pracy wskazuje, że działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz rodzaju i poziomu występujących w zakładzie pracy zagrożeń.

Ponadto w każdym zakładzie, bez względu na jego specyfikę, musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Warto wychodzić z założenia – im większa i lepiej wyposażona apteczka, tym lepiej dla pracodawcy w razie kontroli i, co bardziej istotne, dla pracowników w razie wypadku.

Obowiązkowy Kurs Pierwszej Pomocy Online dla szkół i nauczycieli oraz opiekunów w żłobkach i przedszkolach

Zgodnie z Ustwą o Prawie Oświatowym, od 28 listopada 2018 roku wszyscy nauczyciele, pedagodzy oraz pracownicy placówek szkolnych podlegają szkoleniom z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki w placówce, co determinuje przeszkolenie wszystkich pracowników.

Odpowiedzialność, która ciąży na barkach pracowników szkół to nie tylko odpowiednie przekazanie wiedzy swoim wychowankom, ale przede wszystkim zadbanie o ich bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole.

Mając na uwadze ogormną odpowiedzialność, jaka spoczywa na pracownikach oświaty, warto wiedzę okresowo przypominać i aktualizować.

Kurs Pierwszej Pomocy Online dzieciom

Każdy odpowiedzialny rodzic jest świadomy ile zagrożeń może spotkać jego dziecko.
Dzieci ze swej natury są nieuważne, nie rozpoznają dobrych i złych zachowań. To niestety może spowodować tragedię. Zatrzymanie oddechu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu lub spowodować śmierć.
Mając na uwadze obowiązki domowe, napięte grafiki w pracy, sprawowanie ciągłej opieki nad dzieckiem – doskonałą ofertą są kursy pierwszej pomocy w formie zdalnej. Bez konieczności wychodzenia z domu, pozostawiania dziecka bez uwagi, czy w nieodpowiednich rękach, każdy rodzic jest w stanie odbyć niezmiernie ważne szkolenie, które być może, przyczyni się do uratowania życia swojego dziecka. Jak postępować kiedy dziecko się zakrztusi, straci przytomność, jak poprowadzić skuteczną akcję resuscytacyjną, co z drgawkami, gorączką i innymi niepokojącymi stanami. Tego wszystkiego rodzice mogą nauczyć się, trzymając swoje dziecko na rękach we własnych domach.

Kursy pierwszej pomocy w czasie pandemii

W dobie pandemii SARS-CoV-2 oraz obostrzeń związanych z próbą ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa szalenie ważne jest nasze bezpieczeństwo. Dlatego rozsądnym dla naszego zdrowia byłoby ograniczanie, w miarę możliwości, wychodzenia z domu oraz zachowanie dystansu społecznego. Kursy online spełniają ten postulat w pełni.

Szkolenie odbywa się z poziomu wygodnego fotela w naszym salonie. Warto nadmienić, że zakres wiedzy kursów pierwszej pomocy online jest taki sam jak tych przeprowadzanych w formie stacjonarnej.

Kto musi odbyć kurs pierwszej pomocy?

Pierwsza pomoc to zespół czynności ratujących zdrowie i życie. Mając na uwadze wielką wartość ludzkiego życia odpowiedź powinna brzmieć: KAŻDY. Jednak sytuacja przedstawia się inaczej. Oczywiście każdy, czy to z pobudek moralnych, czy religijnych, a może ze zwykłej potrzeby odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie powinien mieć choć podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W świetle Kodeksu Karnego Art. 162 - Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W wielu przypadkach przepisy wymagają, aby określone osoby dysponowały certyfikatem ukończenia kursu będącego wymogiem formalnym. Są to pracownicy oświaty – nauczyciele, pedagodzy oraz pozostali pracownicy placówek szkolnych, opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych, ale także pracownicy każdej firmy (ich ilość określa się na podstawie specyfiki zakładu pracy oraz liczby zatrudnionych).

Ile ważny jest Kurs Pierwszej Pomocy Online?

Pracownicy placówek sprawujących opiekę nad dziećmi takich jak żłobki, czy kluby dziecięce, zobowiązani są do odbycia kursu pierwszej pomocy dzieciom co 2 lata.
Wymóg ten wynika z przepisów prawnych ujętych w Ustawie z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Okres ważności kursu pierwszej pomocy dla pracowników szkół i firm, póki co, nie jest określony żadnymi przepisami prawnymi. Jednak mając na uwadzę konieczność przypominania i aktualizacji (regularnie zmieniającej się) wiedzy, sugestią jest odbywanie takiego szkolenia w okresie raz na 3 lata.

Osoby postronne wiedzę z zakresu pierwszej pomocy powinny odnawiać, w miarę możliwości, jak najczęściej. Badania wskazują na zanikanie umiejętności prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przeciągu 6 miesięcy od odbytego kursu.
Poza tym systematyczne przypominanie wytycznych udzielania pierwszej pomocy, z pewnością przyczyni się do zwiększenia pewności siebie podczas podjętych prób niesienia pomocy, a także podniesienia jakości i skuteczności ratowania życia poszkodowanym. Dlatego szkolenia przypominające powinny odbywać się jak najczęściej.

Zakup Kursu Pierwszej Pomocy Online na naszej platformie edukacyjnej gwarantuje bezterminowy dostęp do stale aktualizowanej wiedzy.

Dobry Kurs Pierwszej Pomocy Online – co powinien zawierać?

Przede wszystkim szeroki zakres merytorycznej wiedzy, opartej na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji - organizacji zajmującej się opracowywaniem jak najskuteczniejszych i najbardziej praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kurs powinien zostać opatrzony w treści, grafiki oraz filmy instruktażowe, które w sposób jednoznaczny nakreślą prawidłowe wykonywanie czynności ratujących zdrowie i życie poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach.

Odbiorca dobrego kursu online powinien przede wszystkim pozostać z określoną wiedzą co do badania funkcji życiowych, skutecznego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czy rozpoznania objawów i wdrożenia odpowiedniego postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia życia jak zakrztuszenie, omdlenie, zawał, udar, czy napad padaczkowy...

Jak odbyć Kurs Pierwszej Pomocy za darmo?

Jako przedstawiciele służb ratowniczych pragniemy propagować wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nasza misja to zwiększenie bezpieczeństwa w społeczeństwie, do czego z pewnością przyczyniają się ludzie posiadający odpowiednie wiadomości.

Mając na uwadze powyższe wyznaczamy w naszym kalendarzu szkoleń dni otwarte, w które udostępniamy nasze kursy pierwszej pomocy online całkowicie za darmo!
Jednocześnie informujemy, że odbycie darmowego kursu nie gwarantuje otrzymania certyfikatu – jego wystawienie możliwe jest wyłącznie po założeniu konta na naszej platformie i wykupieniu kursu.