Opublikowano Dodaj komentarz

Jak prawidłowo wystawić kartę zgonu

Karta zgonu to dokument, który potwierdza fakt i przyczynę śmierci osoby. Jest ona niezbędna do zarejestrowania zgonu w urzędzie stanu cywilnego i do załatwienia spraw związanych z pogrzebem i spadkiem. Karta zgonu zawiera takie informacje jak: dane personalne zmarłego, datę i godzinę zgonu, miejsce zgonu, przyczynę zgonu oraz dane osoby stwierdzającej zgon.

Kto może stwierdzić zgon i wystawić kartę zgonu?

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgon może stwierdzić:

 • lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie albo
 • kierownik zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli zgon nastąpił w trakcie akcji medycznej, o której mowa w art. 41 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Osoba stwierdzająca zgon ma obowiązek wystawić kartę zgonu w terminie 24 godzin od stwierdzenia zgonu. Jeżeli nie jest to możliwe, karta zgonu powinna być wystawiona niezwłocznie po ustaleniu przyczyny śmierci.

Jakie zmiany wprowadziła nowa ustawa o stwierdzaniu zgonu przez zespoły ratownictwa medycznego?

Od 22 czerwca 2023 roku obowiązuje nowa ustawa o stwierdzaniu zgonu przez zespoły ratownictwa medycznego, która ma na celu usprawnić procedurę stwierdzania zgonu i zmniejszyć obciążenie lekarzy. Zgodnie z nią:

 • kierownikami zespołów ratownictwa medycznego mogą być nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
 • kierownicy ZRM mogą stwierdzać zgon w trakcie akcji medycznej;
 • kierownicy ZRM mogą wystawiać kartę zgonu w formie elektronicznej lub papierowej;
 • karty zgonu wystawione przez kierowników ZRM są równoważne kartom wystawionym przez lekarzy i podlegają takim samym wymogom formalnym i merytorycznym.

Jakie są korzyści nowej ustawy?

Nowa ustawa ma na celu poprawić jakość i dostępność opieki nad osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zapewnić szybsze i łatwiejsze załatwienie formalności po śmierci bliskich. Dzięki niej:

 • kierownicy ZRM będą mogli skupić się na udzielaniu pomocy osobom żyjącym, a nie na czekaniu na przyjazd lekarza do stwierdzenia zgonu;
 • rodziny osób zmarłych będą mogły szybciej uzyskać dokumentację potrzebną do pogrzebu i spadku;
 • lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu pacjentom wymagającym leczenia, a nie zajmować się formalnościami pośmiertnymi.

Jak przygotować się do nowych obowiązków?

Aby móc prawidłowo stwierdzać zgon i wystawiać kartę zgonu jako kierownik ZRM, należy:

 • zapoznać się ze zmianami prawnymi wprowadzonymi przez nową ustawę;
 • ukończyć kurs lub szkolenie medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu, które obejmuje m.in. rozpoznawanie zgonu, wypełnianie karty zgonu, postępowanie w przypadku zgonu z podejrzeniem przestępstwa lub choroby zakaźnej;
 • posiadać aktualne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania medycznych czynności ratunkowych;
 • dysponować sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym wystawianie karty zgonu w formie elektronicznej.

Podsumowanie

Stwierdzanie zgonu i wystawianie karty zgonu to ważne i odpowiedzialne zadania, które od 22 czerwca 2023 roku mogą wykonywać kierownicy zespołów ratownictwa medycznego. Nowa ustawa ma na celu usprawnić procedurę stwierdzania zgonu i zmniejszyć obciążenie lekarzy. Aby móc prawidłowo wykonywać te czynności, kierownicy ZRM muszą zapoznać się ze zmianami prawnymi, ukończyć kurs lub szkolenie medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu oraz posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i sprzęt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.