Pierwsza Pomoc Puławy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Program:

 • Podstawy prawne i cel udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy - uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 • Mechanizm zdarzenia i wywiad ratowniczy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Defibrylacja automatyczna z użyciem defibrylatora AED
 • Badanie urazowe
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny - rany, amputacje, ciało obce, urazy organów; wstrząs hipowolemiczny
 • Urazy kończyn - skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Oparzenie termiczne, odmrożenie, wychłodzenie, porażenie prądem
 • Pierwsza pomoc w najczęściej spotykanych urazowych i nieurazowych stanach zagrożenia życia
  - zasłabnięcie i omdlenie
  - zawał mięśnia sercowego
  - udar mózgu
  - cukrzyca
  - epilepsja
  - zadławienie
  - podtopienie
 • Udzielanie wsparcia psychicznego
 • Dyskusja
Podczas każdego z zagadnień realizowany jest pokaz oraz ćwiczenia na interaktywnych fantomach oraz z użyciem asortymentu medycznego
Czas trwania szkolenia dopasowujemy do potrzeb Klientów
Zaświadczenie: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

 

Szkolenie pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online

Pro-Medic zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy na terenie Puław.

Tematyka kursu porusza zagadnienia związane z metodami udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia oraz kształtuję postawę odpowiedzialności za życie drugiego człowieka.

Podczas jednodniowego trzygodzinnego kursu każdy uczestnik zapozna się z teorią i praktyką ratowania ludzkiego życia, obejmująca symulacje, analizę scenariuszy oraz pozoracje. Wszystkie ćwiczenia praktyczne odbywają się na wysokiej jakości sprzęcie stosowanym przez służby ratownicze.

Każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy otrzyma imienne zaświadczenie o odbyciu kursu zgodny z przepisami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pierwsza pomoc dla pracowników Puławy

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek wyznaczyć w swoim zakładzie pracy pracownika lub pracowników (w zależności od ilości zatrudnionych pracowników oraz rodzaju wykonywanej przez nich pracy), który będzie przeszkolony i odpowiedzialny za udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach zagrożenia zdrowia i życia innych pracowników. Osoba ta lub osoby będą odpowiedzialne za organizacje pierwszej pomocy oraz za kompletne wyposażenie zakładowej apteczki.

Pierwsza pomoc dla firm Puławy

Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie zakładu. Szkolenie pierwszej pomocy jest idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji, które chcą przeszkolić swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzięki szkoleniom grupowym każdy z pracowników będzie umiał wykonać przynajmniej podstawowe czynności ratunkowe w sytuacji kryzysowej, dzięki czemu firm zminimalizuje ryzyko utraty życia i zdrowia swoich pracowników.

Pierwsza pomoc dla szkół Puławy

Jeszcze do ubiegłego roku obowiązek udzielenia pierwszej pomocy na terenie szkół i ośrodków wychowawczych spoczywał wyłącznie na nauczycielach. Od listopada 2018 roku zmieniły się przepisy, zgodnie z którymi każdy pracownik szkoły, także sprzątaczka, woźny i kucharka, muszą przejść obowiązkowe szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom. W grupie młodzieży i dzieci wypadki zdarzają się stosunkowo często i jeśli w grę wchodzi ich zdrowie i życie każdy pracownik szkoły musi umieć podjąć zdecydowaną i fachową akcję ratunkową.

Kurs pierwszej pomocy Puławy

Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy powinna być obowiązkiem każdego dorosłego obywatela. Każde zagrożenie życia i zdrowia to walka z czasem, dlatego każdy w sytuacji kryzysowej powinien umieć udzielić pomocy w oczekiwaniu na przybycie fachowej służby ratowniczej. Każde nieudzielenie pierwszej pomocy osobie potrzebującej grozi odpowiedzialnością prawno. Jednakże to nasze poczucie etyki i odpowiedzialności oraz troska o naszych bliskich powinno skłonić nas do odbycia kursu z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie pierwszej pomocy online

Masz niewiele wolnego czasu na to, aby wybrać się na stacjonarne szkolenie, które Cię interesuje lub jest wymagane w Twoim CV?
Kursy internetowe to coraz bardziej uznawana i rozpowszechniana forma kształcenia, która minimalizuje czas jaki trzeba poświęcić na przyswojenie wiedzy do niezbędnego minimum.

Szkolenie na naszej platformie nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani sprzętowymi. Korzystaj z przygotowanych dla Ciebie lekcji kiedy i gdzie chcesz.

Specjalna oferta dla firm

Doceniamy pracodawców, którzy dążą do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa w swoich firmach.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wyjątkowy rabat na szkolenia dla swoich pracowników.

Sprawdź ofertę online